Борса за технически специалисти

Борса за технически специалисти

Дирекция Бюро по труда – Стара Загора организира трудова борса за технически специалисти. Тя  се проведе на 25 април 2013 г. от 11,00 часа във фоайето на хотел Мериан палас.

Кръгла-масаИнициативата е първа по рода си и се организира с  подкрепата на Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Българска стопанска камара и СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“.

Борсата се провежда по проект BG051PO001 – 6.1.05 Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда – Да успеем заедно.

/Снимките са от проведената същия ден кръгла маса по проблемите на образованието./

Сподели публикацията