Покана за Общо събрание

Покана за Общо събрание

Meeting_01

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа!

УС на СНЦ“Клуб на Работодателя“ свиква Общо събрание на 23.03.2015г. от 18:00ч. в р-т „Зеленият хълм“

 

при следния ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Приемане на нови членове

2.Бизнес – форум на КР”Тракия” който ще се проведе на 14 март в с.Марково – резюме от събитието и провелите се срещи.

3.Дискусия с г-н Валери Караманов от фирма „Програм Консултинг” във връзка с европейските проекти през новия програмен период 2015-2020г.

4.Промени в Устава на Сдружението

Изпратен е до всички в прикачен файл Устава на Сдружението.Предложените текстове за промяна ,са означен и в червено .

Моля потвърдете присъствието си на техническия секретар!

Сподели публикацията