Стефан Шоселов, член на Управителния съвет на Клуба на работодателя, взе участие в дискусия „Среща на бизнеса в региона”

DSC_1042

Стефан Шоселов, член на Управителния съвет на Клуба на работодателя, взе участие в дискусия „Среща на бизнеса в региона”

Стефан Шоселов взе участие в дискусията на първия панел на събитието „Среща на бизнеса в региона”, организирано от Капитал градове – информационна платформа за развитие на местните икономики и на важните градски центрове на България. Работна среща се проведе на 11.09.2018 г. в Парк-Хотел „Стара Загора“.

Участниците дискутираха статута на Стара Загора като индустриален хъб и бизнеса, който може да се развива на местно ниво и развитието на новите индустриални зони. Стефан Шоселов представи идеята и работата, която досега е свършена по Индустниална зона Загоре, в чието дружество той е Председател. Сподели, че целта на тази зона не е да се привличат инвеститори на всяка цена, а само такива, които имат висока добавена стойност и ще са от значение за бизнеса и обществеността въобще. Поради спецификата на града ни, а именно високата средна заплата и ниската безработица, това трябва да са инвеститори, чието производство да е високо технологично, а трудовите възнаграждения – конкуретни. Г-н Шоселов сподели, че по този начин ще може да върнем младите хора в България. Обсъдени бяха и инвестициите през следващата година и комуникацията с бизнеса. Участниците коментираха и привличането и задържането на работна ръка в града, както и бизнес климата. В дискусията участие взеха още Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора, Мартин Дановски, председател на Управителния съвет на Фонд на фондовете (ФМФИБ), Евгени Станчев, прокурист, Енергоремонт – Гълъбово и Росен Христов, старши мениджър “Корпоративни продажби”, VIVACOM. Объсиди се още и бъдещето на енергетиката и ефектът за региона. В заключение се стигна до извода, че за да се преодолее сбърканата регионална политика в България, при която София привлича огромен брой хора и инвестиции, по-малките градове трябва да се обединяват в общи проекти и да конкурират за инвестиции столицата.

Във втората част на дискусията, чийто модератор беше Румяна Грозева – изпълнителен директор на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) и член на БД на индустриална зона „Загоре“, се обсъждаха теми като – качеството на живот и ролята на бизнеса в повишаването му, технологиите и новите индустрии в Стара Загора, потенциалът на земеделието в региона.

Срещата завърши с работен обяд, на който в неформална обстановка продължиха да се дискутират тези теми.

Сподели публикацията