Представители на „Клуб на Работодателя” получиха покана за среща в дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност”

Представители на „Клуб на Работодателя” получиха покана за среща в дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност”

През септември СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора” получи покана за среща в дирекция „Европейски фондове и конкуентосрпособност” във връзка с отвореното писмо, което бе изпратено през юли в Министерството на икономиката и енергетиката, засягащо условията за субсидиране по европейски програми за новия програмен период 2014-2020г. В срещата участваха още представители на Бизнес Експертен Съвет – Пловдив и Сдружение наПредприемачите – Пазарджик.

В отвореното писмо от юли, което подписаха сродни сдружения от Пловдив, Пазарджик, Асеновград и Панагюрище се казва, че в момента в България с европари се подпомага  закупуването на машини, съоръжения и оборудване, докато в голяма част от европейските държави се допуска и финансиране за строителство на обекти с производствено предназначение. Тогава полученият отговор от Министерството на икономиката и енергетиката не даде конкретни отговори на поставените въпроси. Стигна се до предложение за среща с представители на дирекцията за европейски фондове през октомври.

Срещата се състоя на 11.10.2013 г в централата на „Европейски фондове и конкурентоспособност” в София лично със зам. главния директор на дирекцията, г-жа Даниела Малхасян.

По време на дискусията, представителите на СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора” препоръчаха да се разгледат промени в условията на финансиране, които да позволят насочване на субсидии за строителство на производствени помещения – този коридор според тях , ще е отворен изцяло в подкрепа на малкия и среден бизнес, като инструмент за стимулиране на българската икономика, която в момента е в тежка рецесия, а и ще бъдат отворени много нови работни места.

На срещата бяха обсъдени и въпроси свързани със финансирането на строително-ремонтни работи за обекти с по-голяма тежест. Предложенията на клуба бяха в посока да се вдигне процентът на допустимите строително-ремонтни работи така, както е в други европейски страни като Италия и Чехия, с аргумент , че средствата отпускани за ново строителство трябва да са повече, тъй като излиза по-изгодно и целесъобразно да се построи една нова производствена сграда, съобразена напълно с новите изисквания за енергийна ефективност и безопасни условия на труд, отколкото да се ремонтира  старо и амортизирано помещение.

Г-жа Малхасян разясни различията в политиката на министерството, според която има много неизползваеми сгради, с потенциал да бъдат реновирани  и да се използват отново, затова в програмите са предвидени средства за такива дейности. Отделно, аргументите на министерството за свития обем на финансираните строително-ремонтни дейности са множеството злоупотреби регистрирани в предишни години.

Поради многото въпроси поставени в дискусията от другите бизнес-клубове, беше постигната договорка за серия информационни срещи, за разясняване на политиката на министерството за следващия програмен период.

Председателят на СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора” г-н Мартин Бойчев сподели, че сдружението е приело политиката на проводник на проблемите на бизнеса към високите етажи на властта и че сдружението е с отворени врати към всички съмишленици, които желаят да обединят сили за по-добър икономически климат в града и в държавата ни.

Сподели публикацията