СРЕЩА НА ОБЛАСТНАТА УПРАВА С РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

unnamed (2)

СРЕЩА НА ОБЛАСТНАТА УПРАВА С РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Днес 16.2.2022 г. от 10 ч. в сградата на Областната управа се проведе среща между представените в Стара Загора работодателски организации и новите Областен управител – Проф. д-р Наско Василев и заместник областни управители – арх. Банко Банов и Любомир Желев. От страната на работодателите застанаха г-н Стефан Шоселов – Председател на КРИБ – Стара Загора и член на УС на Клуб на работодателя – Стара Загора, Лина Попкръстева – Председател на Клуб на работодателя Стара Загора и председател на ССИ в Стара Загора, г-н Ленков – Изпълнителен директор на Стопанска камара – Стара Загора, г-н Олег Стоилов – Председател на БТТП – Стара Загора.

Срещата се проведе по покана на Областния управител. Основните цели бяха да се получи от бизнеса, представен в региона, обратна връзка по наболели проблеми и да се обсъдят съвместни инициативи в рамките на мандата на областната управа.

На срещата се обсъдиха въпроси като пандемията и нейната намеса в икономическия живот в региона, възможностите за справянето с нея.

Бе поставен въпросът за възможностите и перспективите, които предоставя пред област Стара Загора т.нар. “Зелена сделка“ – позитиви, които могат да бъдат извлечени и очакваните негативни тенденции.

От страна на работодателите бе повдигнат въпросът за разширяване на бизнес зона „Загоре“ с включването на терени, находящи се в посока към с. Еленино, както и свързаното с това изграждане на допълнителна инфраструктура. Не се пропусна и темата за разширяването на връзката с АМ „Тракия“ и подобряване на локалните пътни мрежи и възли, които биха дали бърз достъп на транспортните средства до изградени и изграждащи се производствени единици.

Темите за образованието в региона, използването на иновации във въглищнодобивната промишленост бяха също широко обсъдени, като конструктивни предложения не липсваха и от двете страни. Повдигнат бе и въпроса за изграждането на завод за изгаряне на отпадъци и използването на неговите мощности в полза на гражданите на Стара Загора.

Срещата завърши с потвърждението, че двете страни ще продължат да работят съвместно, като своевременно ще се информират относно осъществения напредък по дискутираните теми.

Сподели публикацията