Резюме на проведената среща-дискусия между представители на бизнеса в Стара Загора, народни представители от региона, местна власт и представители на минния комплекс Марица-Изток на тема „Бъдеще на енергийния комплекс „Марица Изток“ – перспективи и предизвикателства“, 17.7.2023 г., зала П.Р.Славейков, община Стара Загора

Резюме на проведената среща-дискусия между представители на бизнеса в Стара Загора, народни представители от региона, местна власт и представители на минния комплекс Марица-Изток на тема „Бъдеще на енергийния комплекс „Марица Изток“ – перспективи и предизвикателства“, 17.7.2023 г., зала П.Р.Славейков, община Стара Загора

На 17 юли 2023 в зала П.Р. Славейков при община Стара Загора, от 10.00 ч. се проведе среща-дискусия, на която бе дискутирана темата за бъдещето на енергийния комплекс „Марица Изток“.

Срещата бе проведена по инициатива на г-н Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора, а в дискусията взеха участие представители на бизнеса, народни представители, общински власти, общински съветници, синдикалните организации, представители на синдикат на миньорите, кметовете на общини Гълъбово, Раднево, Казанлък, Нова Загора, Сливен и Чирпан. Клуб на работодателя бе представен от г-н Стефан Шоселов. Министърът на енергетиката не присъства, въпреки отправената покана, поради което синдикатите обявиха, че ако до края на месец август не отдаде значимата среща в Стара Загора или откаже да приеме последните на разговори в София ще бъдат организирани протестни действие.

На срещата изказвания направиха кметовете на общини Раднево и Гълъбово, които заявиха, че 63% от БВП в техните общини се дължи на минния комплекс и неговото затваряне обрича общините на бедност и обезлюдяване, поради факта че няма производство, което да компенсира липсата на работни места в региона. Последните поискаха и при тях министерство на икономиката за финансира създаването на индустриални зони, особено на фона на последните новини, че държавата е оттеглила финансирането си за бизнес-зони, новосъздаващи се в по-малки и по-слаби икономически региони.

Бяха предоставени официални данни, че приносът на Европа в световното замърсяване с въглероден диоксид по линия на въглищните предприятия е една 7%, което е една незначителна цифра на фона други много по-замърсяващи производства, базирани в Китай и САЩ. Това от своя страна прави закриването на минно-въглищните обекти безпредметно. Към момента Германия и Полша са забавили и спират процедурите по затваряне на топлоелектрически централи, работещи с въглища, поради факта че правят проучвания за оптимизация то този вид добив на енергия. Правят се проучвания и се действа в насока улавяне на вредните газове и използването им за торове и други производства, а не затваряне на въглищни комплекси, което е пример, че и България следва да направи постъпки в тази посока, на не да пристъпи директно към затварянето на комплекс „Марица Изток“.

В дискусията се включи проф. Ганев, който притежава патент за улавянето и използването на вредните газове, специално разработен за минния комплекс, който подробно обясни механизма на действие и приложението му, както и ползите, които биха произтекли от въвеждането на подобна иновация.

Важно бе и заключението на инж. Щерев, предишен директор на минния комплекс, който предостави данни в ретроспекция относно нивото на замърсяване, изхвърляне на въглероден диоксид в атмосферата и направените в годините екологични нововъведения, както и техния принос в опазването на околната среда.

Още повече, съществуват заявени инвеститорски интереси за изграждане на фабрика за нишесте, която работи с въглища. Размерът на инвестицията е 1,5 млрд, която ще осигури работни места за 1500 души.

Всички присъстващи единодушно изказаха тревогата си, че със затварянето на „Марица-Изток“, драстично ще се забави икономическия растеж на региона, а последния ще се обезлюди, защото няма алтернативни производства, които да приемат освободения персонал, ще фалират и ще спрат да действат много спомагателни дейности в региона, които съществуват на база нуждите на минния комплекс, а именно транспорт на товари и пътници, кетъринг, резервни части, услуги и много други. А само спомагателните дейности дават прехрана на още около 60 000 души в региона. Единно застанаха зад решението да се борят за запазването на комплекса с всички възможни законови средства.

Сподели публикацията