Управителен съвет

инж.Димитър Янков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

· Собственик и управител на ТЕКОМ ООД. Строителна фирма с над 30 годишен опит в предприемачество; Строителство и ремонти на жилищни, промишлени и обществени сгради; Изграждане на кабелни разпределителни и далекосъобщителни мрежи; Строителство на базови станции за DCS/LTE WiFi/GSM за далекосъобщителни услуги; строителство на басейни и други. Фирмата е сертифицирана по стандартите ISO 9001-2015; ISO 14001-2015; ISO 45001:2018
· Завършил през 1991г. Технически университет в гр.София с образователна степен инженер магистър по електроника и автоматика.
· Завършил през 2013 г. в Технически университет гр.Габрово следдипломна квалификация „Обследване и сертифициране на сгради за Енергийна ефективност“ с образователна степен „Одитор за обследване на сгради по ЗЕЕ“.
· Един от учредителите и паст Президент на Лайънс клуб Стара Загора „Августа“.

Лина Попкръстева
ЧЛЕН НА УС

Управител на ПОПКРЪСТЕВИ ООД
Консултантска фирма в сектор международни автомобилни превози на пътници и товари, с активна дейност от 2005 г. до настоящия момент.
Квалификация: Колеж по международен туризъм към БУ “Проф.Д-р Асен Златаров” – 1999 г.
Икономика и Бизнесадминистрация в НБУ – 2005 г.
Право в ПУ “Паисий Хилендарски”

Стефан Шоселов
ЧЛЕН НА УС
инж.Пламен Михалев
ЧЛЕН НА УС

Завършил е бакалавърска степен във ВСУ „Любен Каравелов“ специалност: „Строителство на сгради и съоръжения“, а през 2014г. магистратура: „Мениджър на инвестиционни проекти“.
Съдружник в „Лесо инвест“ ООД, водеща компания, специализирана в областта на строителството на промишлени и граждански обекти и ремонт на сгради и съоръжения. Има над 20г. ръководен опит.
Управител на „Изолинвест“ ЕООД, производител на топлоизолационни плоскости от EPS (експандиран полистирен, стиропор), топлоизолационен материал.
Избран за Председател на КСБ – ОП Стара Загора на дата: 25.09.2019г.
Председател на „СК Бадминтон Стара Загора“ от 2019г.

Д-р Кирил Добрев
Член на УС

Д-р Кирил Добрев, лекар анестезиолог интензивен терапевт.
Пълномощник управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” клон Стара Загора /МК”Берое”/.
Преди това народен представител, зам. председател на Комисията по здравеопазване, Зам. Министър на здравеопазването, Изпълнителен директор на УМБАЛ Стара Загора, главен асистент в Медицински факултет по анестезиология и спешна медицина.
Роден в гр. Стара Загора през 1960 год. Завършва Гимназия с преподаване на френски език „Ромен Ролан”, Висш медицински институт в гр. Пловдив. Специализира анестезиология и реанимация във Франция – гр. Париж и Амиен. Завършва двугодишно сертифицирано обучение по клинична хомеопатия към Медицински университет гр. Пловдив. Преподавател в Европейската школа по клинична хомеопатия. Владее френски и руски език.
Работи три години като анестезиолог реаниматор в Република Тунис.
Член е на Лайънс клуб „Стара Загора”.
Семеен, с две деца.

Арх. Банко Банов
ЧЛЕН НА УС

Арх.Банко Банов е собственик и управител на архитектурно бюро „АВАНГАРД“ Стара Загора

Доц. Борислав Попов
Член на УС

Преподавател е по медицинска генетика в Медицински факултет на Тракийски университет. Началник генетична лаборатория на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД. Собственик и управител на две организации свързани с образованието – „Център за образователни технологии ЕВРИКА“ и „Център за кандидатстудентска подоготовка и информация – ЕООД“. Член е на УС на СНЦ“Академия за образователни технологии – София“ и СНЦ „Сдружение Кандидатстудентска борса“.

Христо Шидеров
ЧЛЕН НА УС

Собственик и управител на ШИДЕРОВ ЕООД, занимава се с производство, преработка и търговия със сушени и сурови подправки.

Георги Чахов
ЧЛЕН НА УС

Собственик и управител на ЧАХОВ ООД, занимава се с производство, преработка и търговия с метални обшивки.