УС през годините

Управителен съвет 2013

Председател – Мартин Бойчев
Членове:
Мирослав Петков
Неделчо Атанасов
Нягол Христов
Стефан Шоселов

Управителен съвет 2014

Председател – Мирослав Петков
Членове:
Мартин Бойчев
Георги Петров
Латьо Латев
Христо Динев

Управителен съвет 2015

Председател – Стефан Шоселов
Членове:
Мирослав Петков
Благовеста Шинева
Красимир Янакиев
Емил Славов