Присъедини се

СТАНИ ЧЛЕН

Ако сте български или чуждестранен гражданин, приемате Устава на сдружението и Етичния Кодекс, споделяте целите, желаете да работите за тяхното постигане и отговаряте на поне едно от следните условия, ние сме отворени към вас:

– да ръководите свой бизнес, с най-малко десет работни места или

– да участвате в управлението на не свой бизнес, като ръководите най-малко четиридесет работни места.

Кандидатурата на всеки нов член трябва да бъде подкрепена от най-малко двама поръчители,чрез препоръки в писмен вид. Поръчители могат да бъдат само членове на клуба.

Свържете се с нашия секретар. Подайте молба до Управителния съвет, в която декларирате че сте запознати и приемате настоящия Устав.

Управителният съвет ще внесе молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.