Категория: Покани

10

ян.2014
ПОКАНА Управителния Съвет на "Клуб на Работодателя  -  Стара Загора свиква Общо годишно отчетно- изборно събрание, на 28.01.2014г от 18:00ч. в р-т "Зеленият хълм " при следния ДНЕВЕН РЕД 1. Отчет на Управителния съвет 2.Прием на нов член 3.Освобождаване и избор на Председател на Управителния Съвет на сдружението 4.Освобождаване и ... Още...