Категория: Покани

09

ян.2015
Уважаеми дами и господа! На 27.01.2015г. от 18:00ч. в р-т "Зеленият хълм" ще се състои годишното Отчетно-изборно събрание на "Клуб на Работодателя" при следния дневен ред : 1.Отчет на Председателя за финансовата 2014г. 2.Освобождаване и избор на Председател на УС на Сдружението 3.Освобождаване и избор на нов Управителен съвет 4.Други

10

ян.2014
ПОКАНА Управителния Съвет на "Клуб на Работодателя  -  Стара Загора свиква Общо годишно отчетно- изборно събрание, на 28.01.2014г от 18:00ч. в р-т "Зеленият хълм " при следния ДНЕВЕН РЕД 1. Отчет на Управителния съвет 2.Прием на нов член 3.Освобождаване и избор на Председател на Управителния Съвет на сдружението 4.Освобождаване и ... Още...