Категория: Новини

2018-nova-godina-484843-810×0

01

ян.2018
Ubx9IXkoQiWCcrZ7_l

24

дек.2017
DSC_0458

05

дек.2017
Държавата ще помогне за изграждането на индустриална зона в Стара Загора, защото това ще даде тласък за ново развитие в региона, който е една от топ дестинациите по икономическо развитие. Това стана ясно днес на по време на дискусията ... Още...
DSC_0640

30

ное.2017
С тези думи председателят, Димитър Гайдаров, започна месечното събрание на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ , в което основните теми за дискусия бяха инициативите за квалификация на кадри и изграждане на модерна индустриална зона. След срещата ... Още...
bty

22

ное.2017
Днес се проведе работна среща между членове на Управителния съвет на Клуба на работодателя – Стара Загора и кмета на общината – Живко Тодоров, по повод изграждането на индустриална зона „Загоре”. Живко Тодоров съобщи, че след проведената през ... Още...
dav

08

ное.2017
На 07.11.2017 г. представители на СНЦ „Клуб на работодателя Стара Загора” взеха участие областна работна среща, на която се обсъждаха проблемите на професионалното образование. Срещата беше инициирана по повод предстоящия Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година. В нея участваха ... Още...
DSC_0503

24

окт.2017
Днес в Областна администрация се проведе среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, организирана от СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, съвместно с областния управител Гертана Микова. Темата на форума беше „Законодателни промени за създаване на ... Още...
12472457_1181997541841175_7499304459635308671_n

19

окт.2017
СНЦ „Клуб на работодателя - Стара Загора” организира среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, областния управител – Гергана Микова и кмета на община Стара Загора – Живко Тодоров. Срещата ще се проведе на 23.10.2017г. (понеделник) от 10:00 часа, в конферетната залата на Областна администрация ... Още...

28

сеп.2017
Стара Загора да привлече нови инвестиции в областта на високотехнологичните производства, като изгради нова индустриална зона "Загоре". За това настояват представителите на бизнеса в лицето на Клуба на работодателя в града. Възможностите за индустриалното развитие на региона бяха обсъдени на форум, в който взеха участие министърът на икономиката Емил Караниколов, ... Още...

18

сеп.2017
Дис­ку­си­он­на сре­ща на биз­не­са от ста­ро­за­гор­с­ки ре­ги­он с ми­нис­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та Емил Ка­ра­ни­ко­лов се про­ве­де на 1 ав­густ в Ста­ра За­го­ра. До­ма­кин на фо­ру­ма бе кме­тът на об­щи­на­та Жив­ко То­до­ров, а ини­ци­а­ти­ва­та бе на „Клуб на ра­бо­то­да­те­ля“. Ини­ци­и­рах­ме та­зи сре­ща със се­гаш­ни­те но­ви уп­рав­ля­ва­щи. Ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та, об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Гер­га­на Ми­ко­ва, ... Още...