Категория: Новини

bty

22

ное.2017
Днес се проведе работна среща между членове на Управителния съвет на Клуба на работодателя – Стара Загора и кмета на общината – Живко Тодоров, по повод изграждането на индустриална зона „Загоре”. Живко Тодоров съобщи, че след проведената през ... Още...
dav

08

ное.2017
На 07.11.2017 г. представители на СНЦ „Клуб на работодателя Стара Загора” взеха участие областна работна среща, на която се обсъждаха проблемите на професионалното образование. Срещата беше инициирана по повод предстоящия Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година. В нея участваха ... Още...
DSC_0503

24

окт.2017
Днес в Областна администрация се проведе среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, организирана от СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, съвместно с областния управител Гертана Микова. Темата на форума беше „Законодателни промени за създаване на ... Още...
12472457_1181997541841175_7499304459635308671_n

19

окт.2017
СНЦ „Клуб на работодателя - Стара Загора” организира среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, областния управител – Гергана Микова и кмета на община Стара Загора – Живко Тодоров. Срещата ще се проведе на 23.10.2017г. (понеделник) от 10:00 часа, в конферетната залата на Областна администрация ... Още...

28

сеп.2017
Стара Загора да привлече нови инвестиции в областта на високотехнологичните производства, като изгради нова индустриална зона "Загоре". За това настояват представителите на бизнеса в лицето на Клуба на работодателя в града. Възможностите за индустриалното развитие на региона бяха обсъдени на форум, в който взеха участие министърът на икономиката Емил Караниколов, ... Още...

18

сеп.2017
Дис­ку­си­он­на сре­ща на биз­не­са от ста­ро­за­гор­с­ки ре­ги­он с ми­нис­тъ­ра на ико­но­ми­ка­та Емил Ка­ра­ни­ко­лов се про­ве­де на 1 ав­густ в Ста­ра За­го­ра. До­ма­кин на фо­ру­ма бе кме­тът на об­щи­на­та Жив­ко То­до­ров, а ини­ци­а­ти­ва­та бе на „Клуб на ра­бо­то­да­те­ля“. Ини­ци­и­рах­ме та­зи сре­ща със се­гаш­ни­те но­ви уп­рав­ля­ва­щи. Ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та, об­лас­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Гер­га­на Ми­ко­ва, ... Още...

02

сеп.2017
Като тревожни и скандални определят някои политическите 100 дни на правителството Борисов 3. Какво беше отражението върху бизнеса? Бизнесът се развива добре само в условията на политическа стабилност, спокойствие и предвидимост. Непрестанно го заявяваме в диалозите с управляващите. Знаково беше, че новият министър на икономиката Емил Караниколов, още в първите ... Още...

01

сеп.2017
Бизнесът в Стара Загора е в патова ситуация. Няма персонал за работа, дори нискоквалифицирани работнити, отказван да се трудяп, алармира Димитър Гайдаров. Цялото интервю с негов в Радио Стара Загора, можеге да чуето тук.
DSC_0001

31

авг.2017
Областният управител Гергана Микова беше специален гост на месечната среща на Клуба на работодателя, която се проведе на 29.08.2017 г. в конферентната зала на комплекс „Зеленият хълм”. Основната тема, която се разисква, беше дългосрочното осигуряване на квалифицирана работна ... Още...
DSC_0477

01

авг.2017
Среща между министъра на икономиката Емил Караниколов и бизнеса в Стара Загора и региона, организирана от СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, се проведе днес в общинската зала „П.Р. Славейков“. На нея присъстваха Димитър Гайдаров – председател на ... Още...