Бранш: Охранителна дейност

Технопол Секюрити ЕООД е иновативна инженерингова компания , специализирана в разработване, внедряване и производство на нестандартни системи и устройства в сферта на сигурността и коминикациите.
Продуктовото портфолио на Технопол Секюрити EООД съдържа богат асортимент от устройства за комуникация, получаване, обработка и архивиране на информация, както и за дистанционно управление и контрол в сферата на: сигурността – дистанционен видеоконтрол, контрол на достъп, пожароизвестяване;екологиятa – измерване и контрол на параметри на въздуха, водата, непрекъснат мониторинг на реки и язовири; промишлеността -мониторинг, контрол и управление на производствени процеси в реално време; транспорта – системи и устройства за GPS контрол на транспортни средства от градски и железопътен транспорт.