Булагро Груп Холдинг ЕАД

Представяне

Булагро Груп Холдинг ЕАД се занимава с търговия с продукти за растителна защита, иновативни торове и растежни регулатори, хибридни семена, селскостопански застраховки, агроконсултации и услуги, . Продажба и пълно сервизно обслужване на селскостопанска техника. Доставка на гориво и смазочни материали за селскостопанска техника; арендуване на земя за изпитания на нови технологии, семена, производствени опити и тестове.

Контакти

Адрес
6014, гр. Стара Загора
административна сграда Булагро център, кв. Железник

Телефони
+359 42 600 171; +359 42 600 172; +359 888 004 060;
факс: +359 42 600 175

Сайт
www.bulagro.com

e-mail: office@bulagro.com

Галерия