Мармекс АД

Представяне

Мармекс ООД е директен производител на изделия от мрамор, гранит, варовик, травертин и оникс, подходящи за практични и нестандартни интериорни и екстериорни решения в частни домове, хотели, заведения, административни сгради и спа центрове. Извършва собствен внос и търговия на едро и дребно с всякакъв вид скалнооблицовъчни материали, както и различни по сложност и технология монтажи. Разполага с оборудване за шлайфане, възстановяване и поддръжка на мраморни настилки и търгува с професионална козметика за камък.
Мармекс ООД предлага комплексни и гъвкави решения в областта на скалнооблицовъчните материали. Осигурява богат избор на възможности за приложението им и намира най-добрите алтернативи, съобразени с конкретните особености. Доверието на клиентите оправдаваме с постоянна ангажираност и съдействие при разрешаване на всякакви проблеми, възникнали дори и след завършването на обекта.
Мармекс ООД е със затворен производствен цикъл и извършва:
• гатерно бичене на скални блокове,
• полиране /или друг тип повърхностни обработки/,
• рязане в права и крива,
• машинни профили,
• ръчна изработка на архитектурни елементи в масив,
• направа на мозайки и декоративни пана,
• монтаж
• поддръжка на всякакъв вид изделия от мрамор, гранит, варовик, травертин и др
Изработката на продукцията в Мармекс ООД се осъществява от над 20 пряко заети в производството висококвалифицирани специалисти, работещи в двата цеха, собственост на фирмата – в гр.Стара Загора и гр.Твърдица. Те са оборудвани със съвременни машини и поточни линии за качествена и срочна изработка на богата гама изделия, включително нестандартни и сложни архитектурни елементи от естествени материали.

Контакти

Централен офис и производствена база – Стара Загора
Адрес
6000, гр. Стара Загора
Кв.”Индустриален”, ул.”Индустриална”1
/50 м. северно от портала на ЗСК/

Телефони:
+359 42 620 820
Факс: +359 42 620 820

Сайт
www.marmex.net/

e-mail: mramor_granit@abv.bg

Магазин и шоурум – Стара Загора
Ул.”Х.Д.Асенов”145

Производствена база – Твърдица
Кв. “Индустриален”
Бивша ЦРБ

Офис Свети Влас
Ул. “Бриз”, комплекс “Ралица”

Търговско представителство – София
кв.”Изток”, ул. “Дървенишко шосе”, срещу “Интерпред”