ПИСАТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Представяне

Основна дейност:
Внос, дистрибуция, проектиране, монтаж и сервизно обслужване на системи за сигурност /пожароизвестителни, пожарогасителни, оповестителни, газсигнализиращи, сигнално-охранителни, системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение и др./.

Фирмен профил:

Дружеството е създадено през 1995 г. под името „ПИССАТ” ООД и до момента не е променяло сферата си на дейност. За тези години сме проектирали и изградили хиляди системи за сигурност в различни обекти /промишлени, административни, търговски, туристически, учебни и здравни заведения, банкови институции, съдилища и др./. Сред нашите клиенти се отличават Община Стара Загора, Община Нова Загора, ТЕЦ Марица Изток 1, 2 и 3, Брикел АД, Мини Марица Изток, Мел Инвест, Геогруп АД, ДЗУ АД, МТЕЛ, Уникредит Булбанк, ДСК, МБАЛ Стара Загора, МБАЛ Сливен, МБАЛ Меден рудник Бургас, МБАЛ Сърце и Мозък Плевен и много други клиенти.
Фирма „Писат-Инженеринг” ООД е официален представител и вносител на най-големите производители на пожароизвестителна, пожарогасителна, оповестителна, газсигнализираща и охранителна техника.
Пожароизвестяване – Apollo Fire Detectors UK, Notifier by Honeywell UK, Morley by Honeywell, System Sensor Europe, Inim Electronics Srl. Italy, Safe Fire Detectors USA, .
Пожарогасене – Victaulic USA, Reliable USA, Rapidrop UK.
Оповестяване – Proel, PASO,
Газсигнализираща техника – Inim Electronics Srl., Honeywell, Huawest
Сигнално-охранителна техника – Inim Electronics Srl. Italy, Honeywell.
Фирмата има собствена административна сграда, складова и производствена база в гр. Стара Загора и офис в София. Разполага с обучен

екип от проектанти, търговци, инсталатори, монтажници и сервизни специалисти. За изпълнение на дейността си притежаваме 10 бр. служебни автомобили, оборуване, машини, инструменти и техника. Притежаваме сертификати и оторизация за проверка и калибровка на газсигнализатори с еталонни газови смеси. Фирмата е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008, ISO 14001:2004. Притежаваме лиценз от НСПАБ за монтаж и обслужване на пожарогасителни системи с парникови газове, Разрешение за сервизно обслужване на пожароивестителни системи, пожарогасителни системи, вътрешни пожарни кранове и системи за отвеждане на дим и топлина за цялата страна. Членуваме в Камарата на строителите и Национална браншова организация пожарна и аварийна безопасност.

Конкурентноспособността, развитието и просперитетът на “Писат-Инженеринг” ООД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача се осъществява с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм на нашата работа, в резултат на което предлагаме продукти и услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания на пазара. Считаме, че дългогодишния ни опит, както и опита и възможностите на нашите доставчици ни дават възможност да предлагаме решения и продукти, които да покрият изцяло технически и ценово изискванията на клиентите.

Контакти

Адрес:
6000, гр.Стара Загора,
кв. ”Голеш”, Хрищенско шосе,
Административна и складова база „ПИСАТ-ИНЖЕНЕРИНГ”

тел: 042/ 263 600
факс: 042/ 269 005
е-mail: office@pissat.com; pisat@mail.bg
web: www.pissat.com