Попкръстеви ООД

Представяне

ПОПКРЪСТЕВИ ООД е създадена на 28.12.2005 г. със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора.
Основната дейност е консултантско обслужване на новосъздадени и съществуващи транспортни фирми, извършващи сухопътни превози на товари и пътници на територията на Р България и в чужбина, като спектърът, в който сме компетентни да отговорим на Вашите въпроси и разрешим Вашите проблеми е доста обширен.
Характерен за сферата на услугите по транспорт и логистика е огромният мащаб на сектора и всяка компания има нужда от конкурентно предимство, което да я отличи от останалите играчи на пазара. Налице е необходимостта от постоянно намаляване на оперативните разходи, сложна организация на дейността и ефективно ценообразуване.
За да реши тези проблеми, екипът на Попкръстеви ООД помага на клиентите си при разработването на дългосрочна стратегия за развитие, оптимизация на процесите и използване на предимствата на технологиите с цел автоматизация на дейността и съкращаване на разходите и времето за изпълнение на услугите. С изключителна важност за сектора са всички услуги по финансово управление, включително планиране и бюджетиране, оптимизиране на оборотния капитал, приходно-разходните структури, себестойността и отчетността.
Голямо внимание отделяме и на по-конкретните изисквания от разясняване на нови правила и закони на нашите клиенти, с които е свързано извършването на международни транспортни операции, като сме компетентни да отговорим на Вашите въпроси, както и в сферата на вътрешния транспорт – извършван на територията на Република България, така и на вътреобщностния – извършван в рамките на страните-членки на ЕС и още повече международния – който касае превозите от/до страни-членки на ЕС до такива извън еврозоната.
Екипът ни разполага с висококвалифицирани консултанти, които са готови да отговорят на всеки Ваш въпрос, да разрешат всеки ваш проблем, както на български език, така и на Английски, Немски, Турски, Холандски и Руски езици.
Благодарение на поддържаното високо професионално ниво, експедитивното и гъвкаво взимане на решения, качеството и конкурентността на предлаганите услуги, както и стремежа за развитие, фирмата ни продължава и занапред да отстоява утвърдените позиции сред българските и чуждестранните си партньори.

Контакти

6000-Стара Загора
бул. Славянски № 22, ет. 3, офис 4
тел.: +359 42 987222
тел./факс: +359 42 620003
e-mail: contact.us@popkrastevi.com
www.popkrastevi.com

Галерия