Стандард Профил България ЕАД

Представяне

Стандард Профил е световно известен производител на уплътнителни системи в автомобилната индустрия. Стандард Профил България ЕАД е 100% дъщерно дружество на Стандард Профил – Турция. Фирмата е създадена през 2005 г. в град Стара Загора като първата чуждестранна инвестиция на компанията и вторият завод след Дюздже Турция.
Към настоящия момент групата притежава 12 предприятия, опериращи в 9 страни. Компанията произвежда уплътнителни системи за автомобилната индустрия в Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка.
Основни клиенти на дружеството са: ФОЛКСВАГЕН, ФИАТ, РЕНО ДАЧИЯ, ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС и ДАЙМЛЕР.
Фирмата е сертифицирана по международно признати стандарти: ISO 14001, ISO 16949 и ISO 18001.

Контакти

Адрес за кореспонденция
6000, Стара Загора, ул. Никола Петков 12

Телефони
+359 42 610 500
факс: +359 42 621 273

Сайт
www.standardprofil.com

e-mail:pangelov@standardprofil.com

Галерия