Център за Изпитване и Европейска Сертификация (ЦИЕС) ЕООД

Представяне

Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) е български орган, който предоставя услуги по изпитване и сертификация на технически продукти, основан през 2002 г.
Притежава необходимите разрешения от националните органи за услугите, които предоставя като трета независима страна.
Нотифициран орган NB 1871 пред Европейската комисия за услуги по оценяване на съответствие на машини, строителни продукти, шум и ЕМС. Нотифицирана лаборатория за услугите по изпитване, по отношение на показателя реакция на огън и други характеристики.
Портфолио на услугите:
• Акредитирана лаборатория за изпитване на строителни продукти;
• Нотифицирана лаборатория за изпитване на реакция на огън;
• Акредитирана лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства;
• Оценяване съответстието и доброволна сертификация на:
– строителни продукти,
– машини,
– електрически съоръжения и устройства,
– шум от машини, работещи на открито
– електромагнитна съвместимост
• Сертификация на системи за управление – ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
• Енергийна ефективност – обследване на промишлени системи и обследване на сгради и последващо сертифициране;
• Орган за контрол от вид А – измервания и контрол на фактори работна среда, химични и физични фактори, детски площадки;
• Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО);
• Център за компетентност, който включва в структурата си:
– Център за професионално обучение (лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение)
– Бизнес школа – обучения от сферата на компетентност на ЦИЕС

Контакти

Адрес
6000, гр. Стара Загора
ул. „Индустриална“ 2

Телефони
+359 42 620 368
факс: +359 42 602 377

Сайт
www.ctec-sz.com

e-mail: ctec@ctec-sz.com

Галерия