Клуб на работодателя - Стара Загора

ПОЛИТИЦИТЕ ОБЕЩАВАТ - НИЕ ГО ПРАВИМ!

Анкетно проучване

По инициатива на Областна управа Стара Загора, СНЦ «Клуб на Работодателя – Стара Загора» и ТПП Стара Загора

ви предлагаме анкета, чиято основна цел е да се направи пилотно проучване на потребностите на работодателите в Старозагорска област относно необходимите човешки ресурси (специалисти със средно и висше образование).

Участвайте

За нас

Клуб на Работодателя – Стара Загора е сдружение с нестопанска цел, което обединява собственици и мениджъри на дружества, определящи до голяма степен облика на икономиката в региона. Уникалната за града и страната структура е учредена през 2003 година.
Клубът на Работодателя инициира, подкрепя и участва в бизнес форуми и други важни за региона инициативи, формулира конкретни предложения за законодателни промени подобряващи бизнес средата, активно участва в обществени дискусии свързани с проблемите на града, региона и страната.
Членовете на Клуб на Работодателя – Стара Загора спазват Етичен Кодекс, който определя правилата им на поведение, има за цел повишаване на общественото доверие към работодателите, както и издигане на престижа на Клуба.
Ръководството на организацията се състои от Председател и Управителен съвет и се избира на ротационен принцип.

Цели

Основна цел на сдружението е чрез използване на високия професионализъм и мениджърски опит на членовете си, да съдействаме за подобряване на жизнената среда и чрез по-добър бизнес климат да подпомагаме икономическото развитие на Стара Загора.

Ние се стремим да създадем благоприятна среда за генериране на предложения, обсъждането им и вземането на решения.

Ние целим да направим работата на общината обществено достояние и да се вслушаме във всяко адекватно мнение. Ние на практика правим това всеки ден.

Събития

Вижте още Събития

Обществена дейност

Вижте още Обществена дейност