За нас

Клуб на Работодателя  –  Стара Загора е сдружение с нестопанска цел, което обединява собственици и мениджъри на дружества, определящи до голяма степен облика на икономиката в региона. Уникалната за града  и страната структура е учредена през 2003 година.

Клубът на Работодателя инициира, подкрепя и участва в бизнес форуми и други важни за региона инициативи, формулира конкретни предложения за законодателни промени  подобряващи бизнес средата, активно участва в обществени дискусии свързани с проблемите на града, региона и страната.

Членовете на Клуб на Работодателя –  Стара Загора спазват Етичен Кодекс, който определя правилата им  на поведение, има за цел повишаване на общественото доверие към работодателите, както и издигане на престижа на Клуба.

Ръководството на организацията се състои от Председател и Управителен съвет и се избира на ротационен принцип.