Цели

Основна цел на сдружението е чрез използване на високия професионализъм и мениджърски опит на членовете си, да съдействаме за подобряване на жизнената среда и чрез по-добър бизнес климат да подпомагаме икономическото развитие на Стара Загора.

Ние се стремим да създадем благоприятна  среда за генериране на предложения, обсъждането им и вземането на решения.

Ние целим  да направим работата на общината обществено достояние и да се вслушаме във всяко адекватно мнение. Ние на практика правим това всеки ден.