История

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” е учреден през 2003 година, от 71 учредители, а именно:
Антон Стоянов Андронов
Иван Николов Панчов
Митко Тодоров Динев
Ирина Василевна Динева
Пламен Тенев Русев
Руси Илчев Данев
Валентин Стоянов Вълков
Стефан Рашев Шоселов
Николай Иванов Шопов
Димо Димитров Бухчев
Йовка Великова Николова
Недялко Цоков Младенов
Станчо Иванов Пантов
Венелин Стефанов Кръстев
Никола Стоев Нешев
Огнян Димов Тодоров
Иван Славов Славов
Николай Ганчев Далаков
Пенчо Вълков Иванов
Тенчо Стефанов Руканов
Георги Алексиев Узунов
Георги Апостолов Чахов
Йовчо Йорданов Йовов
Христофор Георгиев Бунарджиев
Васил Атанасов Аргиров
Пламен Иванов Генчев
Павел Златев Бояджиев
Тони Илчев Русев
Васил Филипов Филипов
Петър Димитров Арбалов
Недялко Тенев Недялков
Д-р Димитър Николов Джелебов
Слави Вълков Иванов
Ганко Колев Ганев
Христо Ангелов Динев
Евгени Георгиев Спиров
Георги Стефанов Тодоров
Янчо Гочев Карагьозов
Младен Василев Василев
Пламен Белчев Пенчев
Румен Тенев Русев
Любомир Колев Митев
Мария Колева Жекова
Петко Минчев Влаев
Росен Митков Гогошев
Тошо Маринов Каросеров
Ангел Славчев Мангараков
Николай Георгиев Колев
Николай Михайлов Стефанов
Димитър Рашев Димитров
Дечко Георгиев Неделчев
Валентин Иванов Динев
Драгомир Желязков Драгов
Митьо Христов Горчев
Минчо Пенев Минчев
Веселин Димитров Койчев
Станка Танева Петева
Мирослав Петков Петков
Слави Михайлов Михайлов
Михаил Самуилов Ракаджиев
Валентин Петков Георгиев
Николай Иванов Колев
Жасмин Добрев Желев
Неделчо Иванов Атанасов
Нягол Стоянов Христов
Светлана Стойнова Иванова
Валентин Георгиев Иванов
Тодор Иванов Колев
Венелин Атанасов Петров
Желязко Тилев Стоянов
Николай Койчев Коев

През времето, което той съществува, Клубът на работодателя инициира, подкрепя и участва в бизнес форуми и други важни за региона инициативи. Членовете на клуба участват активно в срещи свързани с важни за града, региона и страната ни теми – с президента на Република България Росен Плевнелиев; с министри от кабинета на ГЕРБ; с областните управители; с кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров; с председателя на Общинския съвет Емил Христов и други. Членове на клуба се включват активно в обществени дебати за решаването на проблеми, свързани с осигуряването на работници и специалисти, които са нужни на предприятията от региона на Стара Загора. Клубът формулира и конкретни предложения за законодателни промени, подобряващи бизнес средата.
През 2014 година, съвместно с „Бизнес Експертен Съвет” – гр. Пловдив, „Сдружение на Частните Предприемачи и Работодатели в Пазарджик”, „Сдружение на Предприемачите– гр. Панагюрище“ учредяват „Конфедерация на Работодателите – Тракия”, чиито цели са да обединява частните предприемачи и работодатели и да защитава техните икономически, социални и правни интереси, чрез взаимодействие с органите на държавната и местната власт за създаване на условия, благоприятстващи развитието на частната предприемчивост.
СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” е един от инициаторите за създаване на Център за медиация между бизнес – наука – образование, чието учредяване предстои. Основните цели на Центъра за медиация са да бъде посредник във взаимодействието на триадата бизнес – наука – образование; да създаде възможност за по-ефективно партниране между тях; намаляване на кризата в образованието и недостига от висококвалифицирани, адекватно обучени млади специалисти за бизнеса в България.