Болид ООД

Представяне

Фирма “БОЛИД” ООД е регистрирана през 1996 г. с адрес на регистрация гр. Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” 138, и с основна дейност – търговия с осветителни тела. Следвайки изискванията на пазара и водена от желанието си за постоянно удовлетворяване нуждите на клиентите, фирмата непрекъснато се развива. През 1998 г. започва да се занимава и с търговия на окачени тавани производство на AMF – Германия и системи за сухо строителство и сформира бригада от 6 работника за монтажа им. През 2002 г. “БОЛИД”ООД разполага вече с 20 работника разпределени в 4 монтажни бригади. През 2004 г. разширява дейността си с доставка и монтаж на фасадна топлоизолация на австрийската фирма WEBER.

По настоящем като основни фирмата определя строително – монтажната си дейност и търговията със строителни материали. Тези дейности се изпълняват в пълно съответствие с действащата нормативна база в страната.

Фирма „БОЛИД” ООД разполага със 100 служители и работници, като 10 от тях работят в администрацията, а останалите са разделени на бригади за сухо строителство, фасадна топлоизолация и общо строителство.

Фирмата разполага със собствена офис сграда и складова база, както и със съвременни технически средства за реализиране на основните си дейности, собствени транспортни средства, уреди, машини и съоръжения. От 2000 г. Функционира склад в Габрово, а нова търговска база е разкрита в Хасково през 2009 г.

Контакти

Централна база Адрес 6000, гр. Стара Загора бул. Патриарх Евтимий 138 Телефони: +359 42 608 088 Факс: +359 42 608 077 Сайт: www.bolid.stzagora.com e-mail: bolid@mbox.contact.bg Склад - гр. Хасково, бул. Съединение 44, Индустриална зона Петя Киркова - 0884 911 680; 038 / 622 660 Антон Иванов - 0878 441 715 Склад - гр. Габрово, ул. Пенчо Семов 2 Станислав Недевски - 0897 620 845; 066 / 809 097 Склад - гр. Сливен, бул. Тракия 63 Ася Гутева - 0879 223 206 Александър Алексиев - 0898 962 060 Склад - гр.София, бул. История Славянобългарска No7 Владимир Лимански - 0884 884 462