Глобал Гео

Представяне

ГЛОБАЛ ГЕО е основана през 1999 в гр. Стара Загора от инж. Румен Георгиев.
Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания, изпълнение на геодезически и картографски дейности с фотограметрични методи, дейности при изработване на подробни устройствени планове, проектиране по част „Геодезия”, създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на населени места и извънселищни територии, фотограметрични дейности и други.
Дейността на фирмата в страната е систематизирана в офиси в гр. Стара Загора и гр. София.

ГЛОБАЛ ГЕО разполага с екип от висококвалифицирани инженери-геодезисти с богат опит и всички необходими лицензи за извършване на геодезически дейности, специализирана техника включва пълната GPS-система TOPCON за измервания в реално време и последваща обработка с приемници, тотални станции, персонални GPS-приемници, и други.
Фирмата е сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008.
Същият гарантира качеството на работа и унифицирането на обслужването на граждани. Сертификатът обхваща основните работни процеси, свързани с геодезия, кадастър, фотограметрия, вертикално планиране, инвестиционно проектиране.

Контакти

Централен офис
Адрес
6000, гр. Стара Загора
ул. Марин Дринов 11

Телефони:
+359 42 603 409
+359 42 622 913
Факс: +359 42 603 439

Сайт
www.globalgeo.eu/

e-mail: globalgeo@globalgeo.eu

Офис София

1000, гр. София
бул. Климент Охридски 14
тел.: +349 2 9758275
факс: +359 2 9758276

Галерия