Интерпро СА ЕООД

Представяне

Фирма Интерпро СА ЕООД оперира на международния пазар от 2011год. като за този период е натрупала богат опит в сферата на изграждането на метални тръбни конструкции, монтаж на газопроводи, нефпропродуктопроводи, резервоари и съдове под налягане, и други съоръжения и инсталации. Фирмата разполага с производствена база и необходимото оборудване и технически средства за нуждите на изпълнението на проекти от среден и голям мащаб. Нашето най-силно звено е висококвалифицираният и мотивиран персонал. Интерпро СА ЕООД инвестира средства и усилия за постоянното развитие и обучение на своите специалисти чрез различни международни програми и организации.
Задоволявайки нуждите на съвременните високотехнологични инсталации в областта на нефтопреработването, наша основна цел е да сме конкурентни на световните технологични пазари посредством професионален и компетентен подход.
Дружеството е сертифицирано по международни европейски стандарти EN ISO 9001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, SCC (P):2011, както и TÜV и SCC сертификати.
Доказателство за професионалния ни подход са нашите постоянни международни клиенти като IREM, Fluor (EXXON Mobile), Tehnip Italy S.p.A, Sices Construction Italy, Sices S.p.Aр, IMO Leipzig GmbH, Röhrs AG, HNP Anlagebau & Industrie-Montagen GmbH, IREM S.P.A., SBM Mineral Processing a Member of MFL Group, ABBS Nederland NV.
ИНТЕРПРО СА ЕООД участваше като един от най-големите български подизпълнители в проект „2394 Комплекс за Преработка на Тежки Отпадъци (КПТО) фаза I” на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Фирмата беше ангажирана Панорамна снимка КПТО, ЛНБ
през целия период и във всички фази на изграждането на инсталацията

Някои от по-основните ни дейности включват :

 Изграждане на метални конструкции;
 Изграждане и монтаж на тръбни конструкции;
 Хидротестове и пускови дейности;
 Ремонтни активности, поради инженерингови промени;
 Ремонтни дейности по установени повреди;
 Изграждане на пожарозащитни конструкции;
 Поставяне на термо- и пожарозащитнаизолация;
 Почистване на съоръжения и боядисване.

ИНТЕРПРО СА се доказа като отговорна, компетентна и коректна фирма, както към възложители така и към клиенти. С гордост твърдим, че участвахме винаги активно до последния етап на всеки проект и се ползваме с най-високото доверие от страна на възложителите.

В търсене на нови пазари и инжинерингови предизвикателства дружеството откри дългосрочен и перспективен партньор в лицето на ASB Systembau Horst Babinsky GmbH, производител на иновативни високотехнологични подове за спортни площадки, изложбени зали и др. Интерпро СА ЕООД има основен принос в изграждането и монтирането на цялото съоръжение, включващо – патентовани стъклени плоскости, носеща алуминиева конструкция и съпътстващи ел. инсталации.
Производственият процес включва обработка на закупените суровини и материали, а именно прецизно рязане, огъване, пробиване и резбоване на алуминиеви, цветни и черни метали (шини, тръби и листов материал).
В стремежа си да задоволи бързо нарастващия интерес на пазара и високите изисквания в областта на качеството, Интерпро СА ЕООД инвестира в съвременно технологично оборудване и модернизиране на производствената база.
В тази връзка бихме желали да представим на Вашето внимание услугите, с които бихме били полезни, а именно: Снимка EXXON mobile, RAHC project, Botlek Rotherdam,NL

 Монтажно-заваръчни услуги по ремонти и изграждане на всички видове стоманени конструкции, тръбопроводи от черни и цветни метали, както легирани и високо легирани стомани;
 Изработка и ремонт на резевоари за нефтопродукти;
 Термообработка на заваръчни съединения;
 Ремонт и монтаж на всички видове електрозахранващи и електропроводни трасета и инсталации;
 Ремонт и монтаж на електрооборудване;
 Полагане на термоизолация и огнезащитни покрития;
 Изработка на алуминиева заготовка при полагане на термоизолация;
 Изработване на елементи за метални конструкции;
 Монтаж и демонтаж на различни технологични компоненти;
 Почистване на оборудване с водна струя под високо налягане;
 Поставяне на електрически и пароподгряващи системи за тръби.
Нашата фирма отдава водещо значение на здравословните и безопасни условия при работа. Създадено е специализирано звено, притежаващо най-високите международни сертификати по ЗБУТ (IOSH), което е неразделна част и активно ангажирано в работния процес. Целта на екипа е обучението и съблюдаването на работещия персонал за изпълнение на вече установените правила по ЗБУТ на клиента.

Контакти

Адрес:
Стара Загора, 6000
България
бул. Княз Ал.Батенберг 28,
ет. 3, офис 26

Телефони:
тел: +359 42 620 806
факс: +359 42 620 806
info@interprosa.com

Галерия