Кремък ЕООД

Представяне

Мисия: Ние се стремим да бъдем коректен и стабилен партньор в осигуряването на комплексна сигурност на нашите клиенти като предлагаме индивидуални решения, съобразени с техните специфични потребности.
ЗА НАС
КРЕМЪК ЕООД е една от най-големите фирми за физическа и техническа охрана в страната, с 27 годишен опит, който гарантира най-висока степен на сигурност на нашите клиенти. Ние се отнасяме с отговорност към техните нужди и проблеми, като им предлагаме гъвкави решения за всеки тип бизнес, качествено изпълнение и пълно обслужване.
• Притежаваме национален лиценз за охранителна дейност на територията на цялата страна, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност;
• Разполагаме с над 1000 лицензирани охранители и служители и над 70 автопатрулни екипи на територията на цялата страна;
• Всички наши служители са назначени в съответствие с българското законодателство, Кодекса на труда и спазват изцяло наредбите съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност и Правилника за вътрешния ред на дружеството.
• Специализирали сме се в осигуряването на охрана на големи корпоративни клиенти.
• Дългогодишна охрана на стратегически обекти от значение за националната сигурност.
• Дългогодишен опит в осъществяването на професионална физическа охрана на обекти със скъпо оборудване, включваща строг контролно-пропускателен режим на хора и МПС, сменен режим на работа на хиляди служители.
• Охраняваме централизирано над 15 000 обекта с технически системи за сигурност и средства за видеонаблюдение.
• Внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001.
• Внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно ISO 45001.
• Внедрена система за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001.
• Внедрена система за управление на охранителната дейност съгласно ISO 18788.
• Внедрена система за управление на околната среда съгласно ISO 14001.
• Компанията е сертифицирана по закона за защита на класифицираната информация и имаме създадена регистратура с уникален номер и ниво на класификация „Секретно“;
• Дружеството е включено в базата данни на кандидатите за участие в международни търгове на НАТО, поддържана от МИЕТ.
• Уникален опит в работа с малцинствени групи и осигуряване на охрана във високо рискови региони.
• 100% възстановяване на нанесени щети по обект на клиента, без да се чака съдебно решение.

УСЛУГИ
• Физическа охрана чрез отлично подготвени охранители и висококвалифицирани регионални мениджъри, преминали обучение в собствен лицензиран Център за професионално обучение.
• Видеонаблюдение и СОТ посредством най-съвременните възможности чрез Мониторинговия Център и директно към клиента на посочена от него платформа (компютър, мобилен телефон, таблет).
• Централизиран Мониторинг център изграден по най-съвременни технологии координира поетите под охрана обекти в непрекъснат денонощен режим на работа.
• Патрулна охрана чрез специализирани високо проходими автомобили, оборудвани с GPS системи и реакция в рамките на 3 до 5 минути.
• Пълен инженеринг – 20 технически екипи отговарящи за проектиране, изграждане, доставка и монтаж, ремонт и поддръжка на комплексни мрежи и системи за комуникация и обмен на данни, както и всички видове Технически системи за сигурност – СОТ, пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъпа и др.

УНИКАЛНОСТ
• Патентована „Система за непрекъснат мониторинг и контрол на съоръжения и устройства за измерване на величини”.
• Осигурява намаление на загубите и кражби от 100% на 0% на измерваната величина (например ел. енергия), повишава събираемостта и има допълнителна социална значимост в посока заплащане, а не кражба на потребеното от населението.
• Международно приложение.

КОНТАКТИ
Нашите представители са на Ваше разположение 24 часа, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината, за да осигурят Вашето пълно спокойствие и сигурност.

Централен офис – гр. Стара Загора ул. „Новозагорско шосе“ № 6

телефони – 042/ 690 459 факс: 042/ 690 469 моб. тел.: 0888 753 944
е-mail: office@kremak.com www.kremak.com
ДЕНОНОЩЕН НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН
0700 69 000

Контакти

Адрес
6000, Стара Загора
ул. „Новозагорско шосе“ № 6

Телефони
+359 42 690 459
Факс: +359 42 690 469
Мобилен телефон: +359 888 753 944

Сайт
kremak.com

e-mail: kremak@abv.bg

Галерия