Медицински комплекс „Берое”

Представяне

МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД клон Стара Загора и Медицински център /Медицински комплекс „Берое”/ стартира своята дейност през април 2013 година.
Болницата има разкрити 120 легла в седем отделения; операционен блок, аптека, стерилизационна.
– Неврологично отделение;
– Вътрешно отделение с гастроентерология /ендоскопска зала, ендоскопско-ехографски апарат, контрастен ехограф за черен дроб и жлъчни пътища/, ендокринология, ревматология;
– Отделение по хирургия и урология със самостоятелни операционни зали, ендоскопски колони за миниинвазивна хирургия и трансуретрална урология, зелен лазер за операция на простатата.
– Отделение по ортопедия и травматология с ендопротезиране на големите стави и ендоскопска артроскопия.
– Кардиологично отделение с интензивен сектор, ивазивна кардиология и ангиограф за съвременно лечение на инфаркт на миокарда и тежки стенози.
– Отделение по анестезиология и реанимация, покриващо три операционни зали и реанимационно отделение с шест легла.
– Отделение по физиотерапия и рехабилитация без легла, с оборудвани кабинки за процедури.
Медицинският център е тясно интегриран с Болницата. Тук е Клинична лаборатория, съвременно оборудвана, с 24 часов работен режим, Рентгеново отдление с конвенционална рентгенова апаратура и 16 срезов скенер с компютърна реконструкция и инжектор за контрастни изследвания. Центърът разполага с пет специализирани кабинета и 24-часов спешен приемен кабинет.
В Медицинския комплекс работят 33 лекари-специалисти, 15 лекари специализанти, 76 медицински сестри, лаборанти, рехабилитатири. Болницата е акредитирана за втори път през 2019 г. да бъде база за специализация на лекари и за практически занятия на студенти по медицина и специалисти по здравни грижи – с оценка отличен за пет години.
Болницата и Медицинският център имат сключени договори със Здравната каса.
Изграден е вече втори болничен пет етажен корпус, който очкваме да стартира през месец май. Там ще се разположи и отделение по лъчелечение с най-модерния към момента на Балканите линеен ускорител, закупен от собствениците и очакващ своето монтиране.

Контакти

Адрес:
гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” No 1.
Телефони за контакт:
Регистратура: 042919402 ; е-mail: mk.beroe.stz@abv.bg
Административен секретар Ст. Георгиева: 0892257396
Главна мед. Сестра Д. Тотева: 0892243935
Пълномощник управител: Д-р К. Добрев : 0892257348

Галерия