Стара Загора Проект ООД

Представяне

Стара Загора Проект ООД произвежда и предлага на пазара висококачествени бетонови смеси: сулфатоустойчив бетон, водонепропусклив бетон, водоплътен бетон, мразоустойчив бетон, замазка, цименто-пясъчнен разтвор, варови разтвори, инертни материали, пясък, чакъл, филц, вар и др. Фирмата разполага със специализирани транспортни средства – бетоносмесители, бетонпомпи, миксер – помпа и товарни автомобили.

Фирмата е правоприемник на съществуващата от 1948 година “Проектанска организация”. До 2000 година дружеството е в структурата на Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София с основен предмет на дейност – научни изследвания, внедряване, проучване и проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройство, жилищни и обществени сгради и други услуги и дейности.

В началото на 2000 година “Адел” ЕООД гр. Стара Загора закупи 80 на сто от дяловете на “Стара Загора Проект” ЕООД, на 29.12.2000 г. и останалите 20 на сто. От 2000 г. основен предмет на дейност е производството на бетонови смеси и варови разтвори.
От 05.12.2005г едноличен собственик на 100% от капитала на дружеството е Аделин Вълчанов Донев. На 27.08.2007 г. “Стара Загора Проект” ЕООД е преобразувано в “Стара Загора Проект” ООД.

“Стара Загора Проект” ООД притежава собствена производствена база “Бетонов център” с два броя бетонови възела за производство на бетонови смеси и оборудване за производство на варови разтвори в гр.Стара Загора ул. ”Калояновско шосе № 1.

За ефективно обслужване на клиенти фирмата разполага със специализирани транспортни средства.

• бетоносмесители – 10 броя
• бетонпомпи – 3 броя- 32м., 36м. и 48м.
• миксер – помпи – 3 брой – 24м., 26м. и 28м.;
• товарни автомобили – 6 броя.

Контакти

Адрес
6000, гр. Стара Загора
ул. Калояновско шосе 1

Телефони:
+359 42 602 205
Факс: +359 42 602 245

Сайт
http://www.szproekt.com

E-mail: sz_proekt_sales@abv.bg
sz_proekt@abv.bg