Технопол Секюрити ЕООД

Представяне

Фирма Технопол ЕООД е регистрирана през месец февруари,1995г. в гр.Стара Загора с фирмено дело N 396/ 1995 г. на Старозагорски окръжен съд.
В структурата на фирмата се включват следните основни отдели:

Административен отдел
Отдел „Фирмена сигурност“
Отдел „Инженеринг и проектиране“
Отдел „Монтаж и сервиз“
Отдел „Производствен“
Отдел „Търговски“
Отдел „Финанси и счетоводство“
Отдел „Маркетинг и реклама“
„IT отдел“

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ФИРМАТА РАЗВИВА

1. Проектиране, монтаж и сервиз на инсталации и системи за сигурност:

Периметрова охрана
СОИ / сигналноохранителни инсталации /
ПИИ / пожароизвестителни инсталации /
Видеоконтролни инсталации
Пропускни системи
Специални инсталации
GPS системи

2. Производство на комуникационни системи за дистанционен контрол и управление на процеси и апарати.

3. Търговска сигурност и физическа защита за фирми и лица. Фирмата е развила и поддържа собствени мониторинг центрове за охрана чрез СОТ и GPS контрол.

ЧЛЕНСТВО

– НАФОТС ( Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства)
– Inter Traffic Control ( Международна асоциация за GPS контрол и оказване помощ на транспортни средства).

Контакти

Адрес
6000, гр. Стара Загора
бул. „Славянски“ 57, ет.4
Телефони
042 600 362
0886 600 362

Галерия