ФЕМ ООД

Представяне

ЗА НАС
„ФЕМ“ ООД е фирма с над двадесет годишен опит в проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електрически съоръжения, електрически инсталации и електрически табла – ниско и средно напрежение. Разполагаме с оборудвана производствена база за изработка на електрически табла, метални детайли и заготовки свързани с дейността ни.
Фирмата е вписана в Камарата на строителите в България /Централен професионален регистър на строителя/ със следните категории:
– Трета група – строежи от енергийната инфраструктура
– Строежи от Трета категория

ДЕЙНОСТ
• Електромонтаж на електрически машини и съоръжения ниско и средно напрежение.
• Електрически инсталации в битови и промишлени сгради.
• Изработка и монтаж на разпределителни, измервателни и командни табла.
• Кабелни линии ниско и средно напрежение.
• Метални услуги, шкафове за електрически табла, заготовки за монтаж на електрически машини и съоръжения.
• Изграждане на автоматизирани системи.
• Проектиране на електрически инсталации.
• Проектиране на електрически табла.
• Електрически материали и съоръжения за промишлиноста и енергетиката.
• Кабели и кабелни аксесоари.

Контакти

Адрес
6000, гр. Стара Загора
ул. „Кольо Ганчев“ №50

Телефони:
Офис: +359 42 600 973
База: +359 42 602 973

Сайт
https://www.fem.bg

Email: office@fem.bg

Галерия