Център за кандиданстуденстка подготовка и информация

Представяне

История
ЦКПИ е основан през 1998 г. На настоящият етап са изградени и функционират 32 регионални центъра в страната: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Враца, Видин, Монтана, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Хасково, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Добрич, Силистра, Шумен, Търговище, Разград, Видин, Благоевград, Плевен, Ловеч, Перник, Кюстендил, Банско, Петрич и Свищов.
ЦКПИ разполага и с представителство в гр. Скопие – Република Македония, като поддържа контакти и със сродни организации в Р. Гърция и Р. Турция.
През този период от време ЦКПИ се утвърди като всепризнат лидер в приема на кандидатстудентски документи за висшите училища в България.

Предмет на дейност
Извършване на образователни услуги: информационна, рекламна, консултантска и маркетингова дейност в областта на висшето образование в България и чужбина.
В своите регионални центрове ЦКПИ разкрива Бюра за прием на кандидатстудентски документи за ВУ, като за целта предоставя подходящи помещения, квалифициран персонал и средства за комуникации.
Като съучредител на Сдружение „Кандидатстудентска борса“, ЦКПИ ежегодно активно участва в организирането и провеждането на кандидатстудентските борси в различни градове на страната;
В градовете, в които ЦКПИ има свои регионални центрове, организира и провежда „Ден на кандидат-студента“. Целта е да се запознават зрелостниците с условията за кандидатстване във ВУ, изискванията за попълване на кандидатстудентските документи, дава актуална информация за ВУ и предоставя кандидатсудентски справочници и учебно-методична литература.
ЦКПИ конктактува със сродни организации в чужбина и съдейства на ВУ в България за набиране на чуждестранни граждани за студенти;
ЦКПИ съдейства на ВУ за набиране на подходящи кандидати за следдипломно, продължаващо обучение в магистърски програми.

Мисия, Цели и Задачи
ЦКПИ съдейства за активното взаимодействие и връзка между кандидат-студентите и висшите училища (ВУ) в България; помага чрез свои инициативи на този двустранен процес и така да съдейства за пълноценната реализация на потенциала, както на всяко училище, така и на кандидат-студентите.
Целенасочено партнира на всички представителни и непредставителни просветни организации и МОMН за извършване на реформата във висшето образование и адаптирането му към новите европейски стандарти и изисквания.
За да реализира основните си цели и задачи, ЦКПИ предоставя пълен пакет от кандидатстудентски услуги и развива своята дейност в следните главни направления:
• извършва кандидатстудентски консултации и предоставя актуална
информация за ВУ, като за целта поддържа база данни в уникална компютърна информационна система;
• организира и провежда кандидатстудентски курсове с преподаватели от ВУ и провежда пробни (имитационни) кандидатстудентски изпити;
• организира разпространението на рекламни материали за ВУ;
• предоставя за ползване справочна и учебно-методична кандидатстудентска литература;
• организира прием на документи за предварителни и редовни кандидатстудентски изпити за повечето ВУ в България.

Контакти

Стара Загора

Адрес
6000, гр. Стара Загора
ул. „Армейска“ 9 / в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище/

Телефони:
+359 42 257 103
+359 42 646 107

Сайт
http://www.ckpi-bg.com/

Галерия