Представители на Клуба на работодателя взеха участие в работна среща по повод проблемите в професионалното образование

dav

Представители на Клуба на работодателя взеха участие в работна среща по повод проблемите в професионалното образование

На 07.11.2017 г. представители на СНЦ „Клуб на работодателя Стара Загора” взеха участие областна работна среща, на която се обсъждаха проблемите на професионалното образование. Срещата беше инициирана по повод предстоящия Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година. В нея участваха още г-жа Гергана Микова – Областен управител, директорите на професионалните гимназии, представители на общинските администрации, на работодателските организации и фирми от областта, на Регионалното управление на образованието (РУО), както и на Центъра за кариерно ориентиране. От РУО представиха информация за състоянието на професионалното образование и за развитието на дуалното обучение в областта (прилагаме презентацията). В дискусия бяха обсъдени предизвикателствата пред професионалното образование, на фона на нарастващия дефицит от кадри във всички сфери на индустрията, селското стопанство и услугите и намаляващия брой завършващи основно образование. Бяха набелязани редица мерки за противодействие на негативните тенденции, като г-жа Микова лично пое ангажимента Областна администрация да координира този процес и да ангажира за съдействие съответните държавни институции.

Едно от решенията на срещата беше да се анкетира бизнеса за потребностите от човешки ресурси. Молим, всички заинтересовани работодатели да попълнят до 15 ноември електронната анкета на адрес: www.chambersz.com/index.php?option=com_forme&fid=2, с което ще помогнат Държавният план-прием да съответства в по-голяма степен на потребностите на бизнеса в региона.

Бизнесът от Областта решида подкрепи инициативата ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, в седмицата 20-24 ноември 2017 г. във връзка с обявената от Европейската комисия ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ. Регионалното управление на образованието (РУО) ще бъде координотор на тези събития. Подобно събитие е отлична възможност за бизнеса да участва в кариерното ориентиране на младите хора и да подкрепи ранното формиране на квалифицирани и мотивирани кадри.

На края се предложи работни срещи в този формат да се провеждат регулярно.

 

Галерия

Сподели публикацията