ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ

От

Редовно заседание на УС на СНЦ КРСЗ на 07.07.2021 от 14.30 ч.

ПРОТОКОЛ

От

Редовно заседание на УС на СНЦ КРСЗ на 07.07.2021 от 14.30 ч.

На 7 Юли 2021 г. от 14.30 ч. в Стара Загора, на адреса на управление на Сдружението се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „Клуб на работодателя“ Стара Загора.

На Заседанието присъстваха:

 1. Лина Попкръстева – председател
 2. Мария Бойчева – член на УС
 3. Димитър Янков – член на УС
 4. Пламен Михалев – член на УС
 5. Стефан Шоселов  – член на УС
 6. Доц. Борислав Попов – член на УС
 7. Д-р Кирил Добрев – член на УС

Заседанието се проведе по следния дневен ред:

 1. Беседа върху събитията и мероприятията от последните седмици. Обобщаване на информация
 2. Обсъждане на анализ и стратегия за съживяване на клубната дейност
 3. Обмен на информация за предстоящи събития
 4.  Разни

По т.1 от дневния ред Управителния съвет обсъди провелите се в периода 15-30 юни събития, в които различни членове взеха участие. Широко бе дискутирана темата за средствата, които се отпускат от европейски фондове към региони, които ще бъдат засегнати от декарбонизацията. УС излезе със становище, че ако не се задействат местни и държавни органи, регионът на Стара Загора няма да може да се възползва от средствата, които ще се отпускат.

Бе споделена информация за протичането на срещите между представители на работодателските организации и членовете на Българо-английската търговска асоциация, за протичането на организираната от Стопански факултет при  Тракийски университет Шеста международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” 24-25 юни, 2021 г., както и Конференция АИБЕСТ, проведена под егидата на Община Стара Загора, проведена на 25.6.2021 г.

Бяха обсъдени и други регионални срещи и събития, на които членовете на УС са присъствали.

УС не е взе определени решения по т.1.

По т. 2 от дневния ред УС взе решение, да се работи по проблеми на членовете на клуба, за да може интересът на членовете отново да бъде върнат към клубната дейност. А именно това са проблеми във връзка с изплащането на болнични; цифровизация на държавните услуги и бизнеса; обучение; обезпечаване с кадри.

УС взе решение да подкрепя безусловно своите членове на регионално ниво, а там където и е възможно – и на национално. Създаването и обединяването на членовете зависи от общата кауза, която ще бъде поставена.

Бяха обсъдени различни стратегии и бе одобрено провеждането на редовно заседание в седмицата след обявяване на изборните резултати, за да се дискутира политическата обстановка и след това да се свикат членовете на клуба, за да се представи Стратегията и целите на Сдружението за периода 2021-2022 г.

По т.3 Бе установено, че във връзка с предстоящите летни месеци и свързаните с това ваканционни периоди, мероприятия не се предвиждат.

По т. 4 бяха обсъдени предложенията постъпили от доц. Попов, доц. Славов и Д-р Добрев, относно промяната в здравната и здравноосигурителната системи. Бе взето решение да се оформи официално писмо до бъдещата комисия по здравеопазване с предложенията, които се обсъдиха.

С това дневния ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Лина Попкръстева ………………………             Мария Бойчева – член на УС………………………..

Димитър Янков……………………………              Пламен Михалев ………………………………………

Стефан Шоселов  ………………………..             Доц. Борислав Попов ………………………………..

Д-р Кирил Добрев ……………………………..

Сподели публикацията