Покана за годишно Отчетно-изборно събрание

Покана за годишно Отчетно-изборно събрание

Уважаеми дами и господа!
На 27.01.2015г. от 18:00ч. в р-т „Зеленият хълм“ ще се състои годишното Отчетно-изборно събрание на „Клуб на Работодателя“
при следния дневен ред :
1.Отчет на Председателя за финансовата 2014г.
2.Освобождаване и избор на Председател на УС на Сдружението
3.Освобождаване и избор на нов Управителен съвет
4.Други

Сподели публикацията