Второ обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Стара Загора

Второ обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Стара Загора

На дата 19.11.2021г., от 10:00ч до 11:40 ч., в електронна среда се проведе второ обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Стара Загора.

Участие в обсъждането взеха г-н Стефан Шоселов – член на УС на КРСЗ и г-жа Лина Попкръстева – Председател на Клуба.

Обсъждането се проведе съгласно определената структура в Закона за регионално развитие и в съответствие с изискванията на Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (март 2020 г.), както и при спазване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.“
Целите на обсъждането бяха да се представи и обсъди визията, целите и приоритетите на ПИРО. Изпълнител по договора е ДЗЗД „Качество и ефективност“.

Обсъждането протече по следните основни пунктове:

  • Представяне на визията на ПИРО;
  • Представяне на целите и приоритетите на ПИРО;
  • Въпроси и отговори и обсъждане

За съжаление, поканата за Клуб на работодателя, както и материалите за провеждане на обсъждането пристигнаха в последния момент и физически нямаше възможност да бъдат прегледани, а по тях да бъдат направени корекции, конструктивни допълнения или коментари. Критиката бе отправена към организаторите, като те уточниха, че ще останат отворени за приемането на допълнения към така изготвения план. 

Публикуваме плана в сайта на клуба, като коментари и допълнения може да изпращате на е-мейла на Председателя: linapopkrasteva@gmail.com

След като бъдат събрани достатъчно мнения, СНЦ Клуб на работодателя ще излезе с официално становище и коментар по Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора.

Сподели публикацията