Клуб на работодателя е вече част от СНЦ Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“.

Клуб на работодателя е вече част от СНЦ Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“.

Управителния съвет на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора“ с гордост съобщава на своите членове, че с Протокол от 26 януари 2022 г. станахме част от СНЦ Европейски цифров иновационен хъб „Загоре“.

Цифровият хъб ще предостави на бизнеса и местната администрация иновативни цифрови решения и интеграцията им в ежедневната им дейност, като още ще спомогне за създаване на организация на бизнеса, научно-изследователските организации, публичната администрация, образователни институции. Надеждите за свързване с други Европейски цифрови иновационни хъбове ще даде на местния бизнес възможност да бъде популяризиран в други европейски страни и градове, които са част от програмата, като предостави възможност за включването на местните компании в чужди пазари.

Средствата се отпускат по програма „Цифрова Европа 2021-2027 г., а координацията ще се осъществява от СНЦ – Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, под ръководството на г-жа Румяна Грозева.

Клубът ни се представлява в сдружението от г-н Димитър Янков, като към него можете да се обръщате относно текуща информация и развитие на проекта.

Сподели публикацията