Липсата на благоустроени индустриални терени за привличане на нови инвеститори бе основната тема на редовното заседание на Клуба на работодателя

IMG_2109

Липсата на благоустроени индустриални терени за привличане на нови инвеститори бе основната тема на редовното заседание на Клуба на работодателя

На 31.05.2016 г. от 19:30 ч. в конферентната зала на комплекс “Зеленият хълм”се проведе редовното събрание на СНЦ “Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Специален гост на месечната среща на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” беше секретарят на Община Стара Загора – Делян Иванов. Водещ на събранието бе Стефан Шоселов.

Проблемите, които са от от голямо значение за развитието на града ни и бяха разисквани:

  1. Липсата на благоустроени индустриални терени за привличане на нови инвеститори.
  2. Липса на административна политика за крайградските територии, в които са построени жилищни квартали.
  3. Проблеми с автомобилния трафик и организация на движението.
  4. Сайтът на Клуба: krsz.org , като средство за информация и по-добра и бърза комуникация между членовете – презентация на форума, анкетата за определяне на нуждите на бизнеса от кадри и възможностите на самия сайт

Преди да се премине към дискусията, г-н Марин Динев собственик на Петрол АД – Раднево, беше приет за нов член на Клуба на Работодателя

Един от проблемите, който се обсъди в началото на срещата, беше липсата на благоустроени индустриални терени за привличане на нови инвеститори. Г-н Шоселов обърна внимание на високите и нереални цени, искани от общината за съществуващите в момента парцели, които са предназначени за индустриални паркове. Тези цени и липсата на добри комуникации отказват кандидат инвеститорите, както и липсата на поддържани пътища до тях, посочи г-н Митко Йорданов. Повечето от тези пътища са частни и макар някои от собствениците да искат да ги дарят безвъзмездно на общината, това не се случва досега. Даде се за пример община Пловдив, където има вече обособени две индустриални зони, с добри комуникации и връзка с магистрала Тракия, където има вече работещи големи инвеститори. Делян Иванов съобщи, че кметът на община Стара Загора – Живко Тодоров, се е фокусирал именно върху това – привличане на чужди инвестиции в региона. Той спомена, че има промени в закона за насърчаване на инвестициите, които ще доведат до оптимизиране и децентрализация на сертификацията на инвестициите.  Ще отпадне и нуждата от явяване на търг, при наличие само на един желаещ инвеститор, а цените ще бъдат преразгледани.

Повдигна се и проблемът за липсата на административно развитие на крайградските територии в границите на община Стара Загора, където са построени нови жилищни квартали, както и липсата на имена на улици, адреси и невъзможността за адресна регистрация, както спомена Лина Попкръстева.Липсата на адресна регистрация пречи, както на бизнеса, така и обикновения човек, на когото по този начин се отнемат базови права, дори за гласоподаване в населеното място, в което живее. Секретарят на общината съобщи, че в кв. Голеш вече всички улици имат имена, а за да бъде именувана една улица, тя трябва да има асвалтова настилка поне на 80 процента. Общината е запозната с този проблем и работи по него.

В края на срещата се засегна и проблемът с автомобилния трафик и организацията на движението, забавянето на изграждането на кръговото движение при магазин Билла, което блокира кв. Железник и града от западна посока, както и изграждането на многоетажни паркинги като алтернатива, макар там да са нужни много големи инвестиции, които трудно биха могли да бъдат бързо възвърнати.Обсъдиха се и къде още могат да се заложат зони за паркиране, за да могат да се освободят тротоарите за пешеходците.

Срещата приключи с уговорката секретарят на община Стара Загора да посещава често сбирките на Клуба на работодателя, а всички проблеми и въпроси, които се повдигат, да биват систематизирани и изпращани до него.

Сподели публикацията