Покана за годишно отчетно-изборно събрание

Покана за годишно отчетно-изборно събрание

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа!

УС на СНЦ „Клуб на Работодателя“ свиква Общо събрание на 23.01.2016г. от 18:00ч. в конферентната зала на комплекс „Зеленият хълм“

при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Прием на нови членове.

2. Обръщение на председателя на клуба г-н Стефан Шоселов:

    2.1. Икономическа и политическа обстановка в света, Европа, България;

    2.2. История на развитието на клуба;

    2.3. Тенденции и перспективи за развитие.

3. Отчет на председателя г-н Стефан Шоселов за дейността на клуба през 2015г.

4. Отчет за финасовото състояние на клуба

5. Освобождаване и избор на председател на управителния съвет на сдружението;

6.Освобождаване и избор на нов управителен съвет;

7. Тържествена вечеря

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

 Председател :

Стефан Шоселов

Сподели публикацията