П О К А Н А

П О К А Н А

за участие в съвместна среща между представители на политически
формации и бизнес-организациите в област Стара Загора

Уважаеми членове на СНЦ „Клуба на работодателя-Стара Загора“,
Уважаеми Колеги,
Във връзка с провеждането на предизборни политически кампании, свързани с
настоящите парламентарни избори, Ви каня като членове на Клуба и работодатели, да
вземете участие среща с представителите на политическите партии, формации и
коалиции, която ще се проведе на 27 Март 2023 г. (понеделник) от 18.00 ч. в
заседателната зала на комплекс „Зеления хълм“ – Стара Загора.
Надявам се ние от Клуб на работодателя, заедно с представители и членове на
Камара на строителите – Стара Загора, КРИБ – Стара Загора, БТТП – Стара Загора,
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора и Съюз за стопанска
инициатива – Стара Загора и Казанлък, да покажем на бъдещите управляващи, че ни
обединяват общи цели и проблеми, които заедно ще отстояваме и за които пред тях ще
настояваме да бъдат отстранявани с цел осигуряване на нормална, стабилна бизнес и
икономическа обстановка. Ние заедно трябва да задължим излъчените от област Стара
Загора депутати, да загърбят политическите си различия и интереси и да работят
съвместно в името на развитието на областта. Това не може да се случи в писмена форма,
а само със силно присъствие. Нека покажем единство!
Поела съм ангажимент до 23 Март 2023 г. (четвъртък) да изпратя списък с най-
наболелите въпроси до политическите представители, за да имат време и възможност
излъчените от тях участници да се подготвят за отговор, съобразно обявените си
предизборни програми. Във връзка с това моля, до 12.00 ч на 23 Март 2023 г (сряда) да
представите Вашите.
С цел осигуряване на достатъчно места в залата, моля да потвърдите участието си
до 12.00 ч. на 24 Март 2023 г.(петък) на е-мейл: linapopkrasteva@gmail.com.

Дата: 21 Март 2023 г. С уважение,
Стара Загора Лина Попкръстева – председател
СНЦ „Клуб на работодателя – Ст. Загора“

/ Покани

Сподели публикацията