Протокол УС от 11.06.2018

Протокол УС от 11.06.2018

ПРОТОКОЛ

от

Управителен съвет

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 11.06.2018 г.

 

Днес  11.06.2018 г. в  12:30  часа  в ресторант Уникато се проведе редовна месечна среща на УС на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 8 души.

Дневен ред:

 

  1. Дата за месечното събрание
  2. Определяне на дневния ред за събранието
  3. Разни

Като дата на събранието се избра отново последния вторник на месеца, което се пада 26.06.2018

По втора точка се обсъди, че има покана от Явор Попов, режисьор на предаването „Шеф под прикритие”, който иска да направи презентация пред членовете на клуба.

Освен това, тъй като  Конфедерация на работодателите „Тракия” има нов Председател, е добре да се обсъди позицията на Клуба към Конфедерацията.

Дневния ред, който беше определен бе:

  1. Явор Попов, режисьор на предаването „Шеф под прикритие”, ще направи презентация пред членовете на клуба.
  2. Позицията на Клуб на работодателя Стара Загора по отношение на Конфедерация на работодателите „Тракия”
  3. Разни
  • Строителните обекти на общината и дискусия във връзка със становището на Строителната камара

 

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 11.06.2018

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията