Протокол от 22.05.2018

Протокол от 22.05.2018

ПРОТОКОЛ

от

Месечна среща

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 22.05.2018 г.

 

Днес  22.05.2018 г. в  18:30  часа  в конферетната зала на ресторант „Зеленият хълм“ се проведе редовна месечна среща на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 16 души.

Дневен ред:

 

 1. Медиацията и възможностите, които предоставя тя пред участници в съдебни спорове, представители на бизнеса, адвокати, институции и общество. Лектор – адв. Илчева
 2. Ново регионално разпределение
 3. Дискусия: „Какви са очакванията ни от Клуба на работодателя”
 4. Дискусия по проект индустриална зона „Загоре”. Водещ дискусията – Стефан Шоселов
 5. Разни

 

Председателят арх.Банов откри събранието и представи Дневния ред.

По първа точка от дневния ред той даде думата на адв. Илчева. Тя сподели, че от 29.03.2018 г има вече създаден Център за медиазия към ТПП Стара Загора.

Тя накратко разказа с какво мезиацията би могла да бъде полезна на бизнеса, а именно:

 • Спестяват се съдебни такси
 • Проблемите се решават по-бързо
 • Поверителност на информацията
 • Доброволнастта на самия процес
 • Обхвата – медиацията обхваща търговско право, трудови взаимоотношениа, облигационни

След презентацията, тя остави свои координати, като обясни, че оставана разположение за всякакви възникнали въпроси.

По точка две от дневния ред думата взе Стефан Шоселов. Той сподели, че е доста по-добре, ако Стара Загора премине към така нареченият Черномерски регион, отколкото към Пловдивския, тъй като във втория според него ще бъдем аутсайдери. В Черноморския имам повече възможност за развитие и реализация, още повече, че ние искаме да привлечев Сливен и Ямбол.

По точка три от дневния ред Председателят даде думата на всички участници.

Мирослав Петков каза, че Клубът на работодателя е като едно своеобразна експертиза на общината и властта.

Валери Караманов сподели, че навсякъде се забелязва отлив от слубните дейности, но нашият клуб е клуб с лице, той е разпознаваем.

Заговори се за честота на самите сбирки, за темите, които да се дискутират на тях.

Мартин Бойчев изказа няколко предложения:

 • Темите на събранията да се довеждат до крайно решение, а не да се превръщаме в своеобразна говорилня
 • Да има регламентираност по колко време има всеки да се изказва
 • Да има ясни правила на събранията
 • Да се пренапише Устава на сдружението

Относно промените в Устава се установи, че това може да стане само на общо къбрание, където реално да се гласуват евентуални промени.

Стефан Шоселов взе думата по точка 4 от дневния ред, а именно проект индустриална зона „Загоре”.

Той разказа накратко до къде е стигнала работата по новата индустриална зона. Показа скици на самата зона. Увери членовете на клуба, че могат да инвестират в нея. Сподели, че идеята на зоната е да примлича инвеститори с висока добавена стойност, тай като такива са нужни за региона ни.

 

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

 

 

 

Стара Загора 22.05.2018

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията