„Конфедерация на работодателите – Тракия“ бе учредена в Стара Загора.

DSC02924

„Конфедерация на работодателите – Тракия“ бе учредена в Стара Загора.

Учредители на новата организация са пет бизнес сдружения: СНЦ „Клуб на Работодателя – Стара Загора“, Бизнес Експертен Съвет – Пловдив, Сдружение на Частните Предприемачи и Работодатели в Пазарджик, Сдружение на Предприемачите в Панагюрище и Съюзът на Предприемачите в Асеновград.„Конфедерация на работодателите – Тракия“ е отворена и към нови членове.

DSC00998Председателите на Конфедерацията ще бъдат с едногодишен мандат и ще ръководят структурата на ротационен принцип. За първи председател на „Конфедерация на работодателите – Тракия“ е избран Нишан Бъздигян. Той е председател на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик.

Предстои да бъде извършена съдебна регистрация на сдружението, което извършва дейност според Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

„Конфедерация на работодателите – Тракия“ обединява собственици и мениджъри на 256 фирми, определящи икономическия облик на няколко области от Южна България. Предприятията, които се управляват от предприемачите, включили се в новоучреденото сдружение, имат персонал от 19 820 души и годишен оборот в размер на 5,1 милиарда лева.

Конфедерацията си поставя за цел да обединява частните предприемачи и работодатели и да защитава техните икономически, социални и правни интереси, чрез взаимодействие с органите на държавната и местната власт за създаване на условия, благоприятстващи развитието на частната предприемчивост, е записано в устава на новоучредената организация.

Сподели публикацията