СНЦ“Клуб на Работодателя – Стара Загора“ инициира проучване на нуждите от кадри в региона

12_24_47_Picture_012__Large_

СНЦ“Клуб на Работодателя – Стара Загора“ инициира проучване на нуждите от кадри в региона

Председателят на Клуба на работодателя – Димитър Янков, областният управител инж. Георги Ранов и зам. областният управител Мариана Кръстева участваха днес в пресконференция, посветена на проучването на нуждите на бизнеса в Старозагорска област от кадри. На срещата присъстваха и членовете на УС на Клуба доц. Емил Славов и доц. Борислав Попов.

Сред работодателите ще бъде проведена анкета с цел установяване на реалните им нужди от кадри с различни специалности. Идеята е на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, Областна администрация и на ТПП-Стара Загора.

Анкетата ще се проведе до 20 юни. Целта е тя да обхване максимален брой работодатели. Допитването ще е в електронен формат. То ще съдържа 19 въпроса, групирани в няколко кръга, като например: с какви специалности са работещите при тях, има ли несъответствие между заетата от тях длъжност и образованието им, какви са моментните им нужди от кадри и какви специалисти търсят, какви биха били нуждите им след 5 години. Готовността на собствениците на фирми да предоставят базите си за практически обучения на учащите от средните професионални училища и висшите учебни заведения, както и въвеждането на дуалното обучение, са също сред поставените въпроси в анкетата. Тя също ще проследи и готовността на работодателите да участват в разработването на учебни планове и програми и в провеждането на изпити в средните професионални училища.

Резултатите от анкетата ще бъдат систематизирани и с тях ще бъдат запознати всички директори на професионални гимназии, които ще могат да адаптират списъка от специалности в техните училища спрямо нуждите на бизнеса в региона. Фокусът на проучването на този етап пада върху средното образование.

Център за медиация, който ще бъде посредник между бизнеса, науката и образованието, ще се създаде в Стара Загора, стана ясно още на пресконференцията. Центърът ще изработи единна компютърна система с база данни за всички училища в областта и всички работодатели. Целта е да се подобри връзката между средното образование и бизнеса. Друга задача на центъра ще бъде да привлече работодатели за участие в изработването на учебните програми на средни и висши училища. Центърът ще съдейства и за внедряването на иновативните технологии, създадени от висши училища, в реалната производствена среда.

Сподели публикацията