СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” подкрепя кандидатурата на Стара Загора за европейски град на спорта през 2017 година.

SZ-2017b-2

СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” подкрепя кандидатурата на Стара Загора за европейски град на спорта през 2017 година.

През последните години се забелязва положителната промяна на нашия град, включително в областта на спорта. Има голям напредък в обновяването и развитието на спортната база в града и изграждането на нови спортни съоръжения и площадки. Възможностите за спортуване на деца, младежи и възрастни са увеличени значително и е осигурен безплатен достъп до публични съоръжения, стимулиращи активния и здравословен начин на живот на гражданите и младежите. Това съвпада с очакванияна на Клуба на работодателя. Освен това се приема добре от жителите на града ни и ги окуражава към по-голяма физическа активност. В Стара Загора се организират интересни международни спортни събития и прояви.

Общината е сред водещите български общини, инвестирали средства за подобряване на спортната база, предоставена за ползване от спортните клубове, включително и такива за хора с увреждания.

КЛУБЪТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ Стара Загора високо оценява усилията на ръководството на Община Стара Загора да стимулира развитието на спорта, да работи активно за домакинство на международни спортни състезания и да оказва подкрепа на спортните клубове.Това би могло да спомогне за превръщането на Стара Загора в привлекателен център за международен спортен туризъм. Ето защо подкрепяме кандидатурата на гр.Стара Загора и смятаме, че може да бъде достоен Европейски град на спорта.

 

Сподели публикацията