Среща с Председателя на Британско-българската бизнес асоциация (БББА)

0-02-05-2dd6d250e03e4b1a514856ea5296a3a0d0643646a2f40c332660df4b0c0827e0_1c6da452d86212

Среща с Председателя на Британско-българската бизнес асоциация (БББА)

На 29.6.2021 г. бе проведена среща между  Председателя на Британско-българската бизнес асоциация (БББА), нейни представители, членове на Управителния съвет на СНЦ Клуб на работодателя – Стара Загора, Агенция за Регионално икономическо развитие Стара Загора и ръководството на бизнес зона „Загоре“.

Целта на двустранната среща бе разясняване на търговските взаимоотношения между страните от ЕС и Обединеното Кралство след БРЕКЗИТ и привличане на британски инвестиции в региона.

Бяха поставени актуални въпроси като въвеждане на мита и акцизи, заплащане на ДДС при внос на стоки и продукти в островната държава. Г-жа Мирослава Александрова председател на БББА поясни, че търговското споразумение между Обединеното Кралство и Европейски Съюз е изключително в полза на бизнеса, с изключително благоприятни клаузи, като мита и акцизи няма да бъдат въвеждани. Изключение ще бъдат стоки съдържащи тютюн и алкохол, за които акцизът е задължителен на територията на ЕС. Сделките за които се начислява данък добавен стойност ще се третират, както при внос-износ от трети страни до/от ЕС. В смисъл, когато се изнася продукция от Великобритания, производителя ще начислява ДДС, а след обработка на митническа декларация за износ, данъчния кредит ще му бъде възстановяван. Импортните стоки ще подлежат на начисляване на данък добавена стойност при внос. Държавата ще допуска ползването на частичен данъчен кредит за чужди компании срещу гаранции и за кратки периоди от до 3 месеца.

Свободното движение на капитали няма да бъде засегнато пред прекратяване членството на Кралството в Европейски съюз. Въпреки, че част от „Лондонското сити“ вече оперира от Нидерландия и Франция, основните борсови посредници продължават да оперират от Лондон.

В момента съществуват някои пречки, свързани с внос на малки транспортни пратки, но те се дължат на забавяне на въвеждането на новите мерки от административните органи и тяхното прилагане. Работи се върху усъвършенстването на митническите процедури.

На въпросът защо визите за българските сезонни работници са три пъти по-скъпи от тези за останалите страни-членки на ЕС, ни бе отговорено, че действа Харта за определяне цените на визовите услуги, която е от 1996 г. и не е подписана от всички страни по многостранното съглашение. В същото време от БББА поясниха, че частните пътувания, бизнес-пътуванията ще бъдат освободени от визов режим, а гражданите на ЕС ще могат да пътуват само с международен паспорт, но това ще се случи след 1 октомври 2021 г. За работа и образование визите вероятно ще останат.

Основната тема на срещата бе привличането на инвеститори от Обединеното Кралство, като Председателят на БББА пожела да бъде представен профил на желания инвеститор. Представителите на Асоциацията потвърдиха, че разполагат с отлична мрежа, контакти, чрез които биха могли да популяризират наличието на Бизнес зона „Загоре“, респективно да привлекат подходящия за региона инвеститор, но им е необходим положителен пример с инвеститор, който вече е успял да изгради свое производство на територията на старозагорски регион.

Стигна се до консенсус, че ще бъдат изчакани докладите на Price WaterHouse Coopers  България, които ще обобщят кой тип инвеститори, регионалните бизнес-структури следва да се стремят да привлекат.

Чрез тази среща се постави начало на едно бъдещо успешно коопериране. Получихме покана за участие в търговско изложение, организирано от Британско-българската бизнес асоциация (БББА) и Българската агенция за малки и средни предприятия, което ще се проведе на 1 юли 2021 г. С потвърждение, че това няма да бъде последната съвместна среща, заседанието бе закрито.

Сподели публикацията