Среща на Клуба на работодателя на 29.11.2016 г.

dsc_0099

Среща на Клуба на работодателя на 29.11.2016 г.

Специални гости на месечната среща на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора” бяха Емил Христов – Председател на Общински съвет на община Стара Загора и Ленка Желязкова – началник отдел „Безопасност на труда“ в Дирекция Инспекция по труда Стара Загора.
Проблемите, които са от голямо значение за развитието на града ни и добрата инвестиционна среда бяха разисквани на срещата, а именно:
1. Борбата със сивия сектор и работещите без осигуровки и трудови договори – приоритет на Клуба – причини за увеличаването и последствия.
2. Резултатите от срещата с Индъстри Уоч, която СНЦ“Клуб на работодателя – Стара Загора“ инициира.
Председателят на Клуба Димитър Янков откри дискусията с тревожната констатация, че в последно време се наблюдава рязко увеличение на работещите в сивия сектор без трудови договори, без да плащат осигуровки и данъци. От това реално губят всички както възложителите, защото получават продукт със съмнително качество, държавата защото не реализира необходимите приходи, така и самите работещи по този начин, защото често не им се плаща. Г-н Стефан Шоселов сподели своите притеснения, че сивия сектор се увеличава, а това се отразява както на реално работещите и плащащи данъци фирми, заради нелоялната конкуренция, така и на развитието на икономиката въобще.
Ленка Желязкова се съгласи, че това наистина е огромен проблем, но с настоящите закони е трудно решим, особено що се касае до така наречения стопански начин на строителство. Освен това сподели, че на този етап няма, а би трябвало да се изисква и Регистрационен режим на гражданските договори, за да могат и те да бъдат проверявани, а не както е сега, след представяне да могат лесно да бъдат унищожавани. Възложителят, от своя страна, независимо дали е наел фирма или се възползва от стопански начин на строителство, е един вид работодател и той трябва да носи отговорност за това, хората, които е наел, дали са регистрирани или наети по трудов или граждански договор. Като заключение се стигна до решение г-жа Ленка Желязкова да изготви списък с предложения за законодателни промени в тази насока, които Клубът на работодателя да представи на депутатите, избрани от региона, за да бъдат внесени за разглеждане в Парламента.
По втора точка председателят на клуба Димитър Янков разказа накратко за срещата с Георги Стоев, представител на Индъстри Уоч. Това е изследователска и консултантска компания, участвала в създаването на „Икономическа зона Тракия“ в Пловдив и два клъстера, която е привлякла досега над 1 милиард инвестиции и е открила над 15 000 работни места. Индъстри Уоч предлагат мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в Стара Загора, като основа за по-добри инвестиционни решения.
Георги Стоев цитира тревожните статистики, които се отнасят за нашия регион и плашат инвеститорите, а именно:
1.На първо място е бързият ръст на средната работна заплата на годишна база през последните пет години. От 7 600 лв. през 2010 г тя е достигнала до 10 600лв. през 2015г., което се дължи предимно на държавните ТЕЦ-2 и Мини Марица изток, както и на завод „Арсенал“ в Казанлък. За сравнение в Пловдив в момента е около 9000 лв. Това е предпоставка за отлив на инвеститори от нашия град.
2.Вторият тревожен фактор е големия спад на икономически активните работници на възраст между 15 и 64 години /условно/. По официални данни коефициента на заетост спада рязко от 64% на 58% през последните 5 години на фона на намаляващо население и растяща икономика и увеличение на този процент в други региони.
3. Броят на безработните, записани в бюрата по труда в региона, е намалял от 16 хил. на 14 хил., но процента на безработицита е скочил от 5% на 11%. Това се получава, защото е намаляло икономически активното работещо население, което е база за изчисляване на този процент.
4. Лицата с основно и по-ниско образование остават постоянно 18.3% през последните години, което е проблем за инвеститорите, тъй като не са убедени, че ще открият достатъчно квалифицирана работна ръка в региона. Важно е инвеститорът да е сигурен, че ще успява да си набира нужните кадри – предимно със средно специално образование.
Финасирането на първоначалното проучване, изготвено от Индъстри Уоч, за развитата вече Икономическа зона „Тракия“, уточни инж.Димитър Янков, е направено от община Пловдив. След това частният сектор е станал по-активната страна, а публичното участие става все по-малко. Накрая беше представено предложение с бюджет за изследване на възможностите на Стара Загора да се развие като инвестиционна дестинация, изготвено от Индъстри Уоч. Сподели, че има идея към тази зона да се включи и община Казанлък, евентуално и община Раднево, а арх. Банко Банов предложи името на зоната да бъде „Загоре“ като естествено наименование на територията върху която се намира.
Председателят на общинския съвет Емил Христов сподели, че за съжаление е запознат с тези тревожни статистики и каза, че ще обсъдят с кмета – Живко Тодоров всички предложени на събранието инициативи на Клуба на работодателя, като стойността на това изследване да да се финансира от Община Стара Загора и бъде заложено в бюджет 2017, както и да се уговорят скорошни работни срещи между кмета на община Стара Загора, кмета на община Казанлък, кмета на община Раднево и Клуба на работодателя, за да се обсъди предложението на Индъстри Уоч и да се започне съвместна работа по проекта с цел да не се губи време и Стара Загора да не изостава от развитието на икономическите зони, които започват да се изграждат в Русе, Бургас и Велико Търново.

Сподели публикацията