Дуалното обучение на кадри в Германия, Австрия и Швейцария.

DSC_0872

Дуалното обучение на кадри в Германия, Австрия и Швейцария.

Дуалното обучение на кадри в Германия, Австрия и Швейцария бе акцентът на месечната среща на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”, която се проведе на 30.05.2017 г. от 18:30 часа в комплекс „Зеленият хълм”. Специален гост на срещата беше Мария Жекова, управител на фирма Ате Пласт ООД.

В началото на срещата Председателят на клуба, Димитър Гайдаров, представи на кратко на присъстващите какво е дуално образование и как то се развива в България, като подготвя необходимите специалисти за дадена фирма още през периода на средното им образование. Запозна ги с проекта Домино, който въвежда принципите на това образование у нас. Оказва се, че област Стара Загора е първенец в това отношение. Първата създадена паралелка през 2015 година е “Машини и системи за цифрово-програмно управление“, а учениците, учащи в нея, се обучават и работят в Арсенал АД. През следващата 2016 учебна година се откриват такива паралелки по специалност „Електрообзавеждане на производството”, „Автомобилна мехатроника”, „Готвач” в училища в Стара Загора и други градове. От общо 16 училища, работещи по този проект, 4 са в област Стара Загора. Броят на учениците, обучаващи се по тази програма в областта са 196 от общо 425 в цялата страна, а от 62 фирми парньори 21 са в нашия регион.

Мария Жекова разказа накратко за посещението си в Швейцария, чиято цел е било запознаване отблизо с техния опит в тази област. Законово при тях се сключва договор между ученик-училище-работодател. През периода на обучението работодателят плаща процент от минималната заплата за дадената длъжност. Ученикът, от своя страна, кара практиката си в предприятието или завода, с който е сключил договор, като с годините, часовете, които работи там, нарастват. Тя направи паралел с България, къдете нашето законодателството не позволява на лица под 18 годишна възраст да сключват трудови договори. След обстойно обсъждане се стигна до извода, че са нужни законодателни инициативи, срещи и разговори на правителствено ниво, с цел това да бъде променено.

Друга тема, която се засегна на срещата, бе приетото от НЗОК редуциране на лимитите на лечебните заведения за болнична помощ в област Стара Загора. Гост беше д-р Георги Бакоев – Председател на РК на БЛС гр. Стара Загора. Той изрази своите опасения, че след тези промени, във всички болнични заведения в областа ще се генерират значителни загуби и те няма да са в състояние да осигуряват здравното обслужване. Клубът на работодателя реши да създаде работна група, която да се запознае подробно с предоставената от д-р Бакоев информация, въз основа на което да изготви становище.

Галерия

Сподели публикацията