Протокол УС от 11.04.2018

Протокол УС от 11.04.2018

ПРОТОКОЛ

от

Управителен съвет

на СНЦ „ Клуб на работодателя Стара Загора”

на 11.04.2018 г.

 

Днес  11.04.2018 г. в  12:30  часа  в ресторант Уникато се проведе редовна месечна среща на УС на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на Работодателя – Стара Загора”

Присъстват 8 души.

 

Дневен ред:

 

  1. Дата за месечното събрание
  2. Определяне на дневния ред за събранието
  3. Разни

 

Като дата на събранието се избра предпоследния вторник на месеца, което се пада 17.04.2018

По втора точка се предложи проблемите, които да бъдат обсъждани да са актуални проблеми на бизнеса в региона, а именно:

– работна ръка и обучение

– да върнем икономическите емигранти в България

– проблемът с болничните листове

– публично-частното партньорство с общините

По темата за публично-частното партньорство с общините  се реши за гост на срещата бъде поканен Таньо Брайков, Председател на Общински съвет Стара Загора

 

Дневния ред, който беше определен бе:

  1. Приемане на нови членове.
  2. Актуални проблеми на бизнеса в региона

– работна ръка и обучение

– да върнем икономическите емигранти в България

– проблемът с болничните листове

– публично-частното партньорство с общините

Гост на срещата ще бъде Таньо Брайков, Председател на Общински съвет Стара Загора

  1. Разни

 

 

Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието.

Стара Загора 11.04.2018

 

Председател :………………………………….

(арх. Банко Банов)

 

/ Заседания

Сподели публикацията