Среща на бизнес клубовете се проведе в Пловдив

Среща на бизнес клубовете се проведе в Пловдив

Сдруженията на предприемачите от Асеновград, Пазарджик, Панагюрище, СНЦ „Клуб на Работодателя –  Стара Загора“ и Бизнес експертният съвет – Пловдив, вървят към регистриране на общо сдружение, което да защитава идеите на бизнеса в съответните общини. Решението бе взето на среща, проведена в пловдивския хотел „Лайпциг” на 7 юни 2013г.

DSC02131-1Обединението на клубовете цели по-активно участие на бизнеса  в законодателната система, излъчване на представители от местните бизнес клубове  в комисиите на съответните общински администрации. По този начин ще може да бъде проследявана отблизо прозрачността на обществените поръчки във въпросните областни и общински центрове. Подобно обединение е изцяло в интерес на подобряването на бизнес климата и на обществото. В бъдещото обединение ще членуват над 300 фирми от Пловдив, Стара Загора, Асеновград, Пазарджик и Панагюрище.

Идеята за подобно обединение назря в процеса на дълготрайно сътрудничество между петте бизнес организации.

Скоро предстоят събрания на бизнес сдруженията, на които членовете да вземат окончателно решение за създаване на общ съюз на предприемачите от Асеновград, Пазарджик, Панагюрище, Стара Загора и Пловдив.

Сподели публикацията