Димитър Гайдаров е новият председател на Клуба на работодателя в Стара Загора

Димитър Гайдаров е новият председател на Клуба на работодателя в Стара Загора

На 26.01.2017 г. В Комплекс „Зеленият хълм” се проведе Отчетно-изборно годишно общо събрание на СНЦ „Клуб на работодателя – Стара Загора”.Заседанието откри Г-н Шоселов, който с няколко думи описа бизнес ситуацията в България и Европа.

Премина се към отчет на настоящия Председател на клуба – Димитър Янков. Той акцентира върху някои от най-наболелите проблеми на бизнеса и региона, върху които Клубът е работил активно през изминалата година.

Един от тези проблеми са частните движими паметници на културата – голяма част от частните колекции не са описани и регистрирани, поради липса на специалисти, тези колекции не могат да бъдат експонирани, продавани или разменяни. Също така и спазването и експонирането на недвижимите паметници на културата при извършване на строителство в археологическия резерват Августа Траяна и липсата на процедури и правила за оценка на находките и тяхното подходящо експониране.

Цялата статия прочетете тук.

Сподели публикацията